LUND KOMMUNE BESØGER SKOLEN I SYDHAVNEN

Fredag d. 13. marts har en gruppe embedsmænd, skolefolk og politikere fra Lund Kommune været på studietur i København for at se på skole- og undervisningsbyggerier.

Vores svenske kolleger, Fojab Arkitekter, har arrangeret studieturen, der blandt andet indebar et besøg på Skolen i Sydhavnen. Partner og indehaver Lars B. Lindeberg tog imod og fortalte svenskere om JJW Arkitekters ideer med skolen, der åbner i forbindelse med skolestart 2015.

En af målsætningerne med Skolen I Sydhavnen har været at skabe et byggeri, der både fungerer som skole og et kulturelt samlingspunkt. Løsningen har været at gøre stueetagen og en del af første etage til offentlige zoner.

”Vi inviterer byens borgere ind til at bruge skolen, og derfor ligger alle offentlige funktioner som eksempelvis faglokaler og kantine i stueplan, mens selve elevområderne er placerede på de øvre etager”, fortalte Lars B. Lindeberg, mens det danske forårsvejr viste sig fra dets bedste side.

“For at give tryghed til de mindre børn har indskolingen sit eget område med mindre klynger, der er adskilt fra de øvrige elever. De større elever fra mellemtrinet og udskolingen deler ét stort, aldersintegreret område fordelt på to etager, hvor eleverne bliver en del af et større fællesskab på tværs af klassetrin”, forsatte Lars B. Lindeberg.

 

Skolen i Sydhavnen er København Kommunes kommende profilskole med en maritim og naturfaglig profil. Vandet bliver en integreret del af børnenes hverdag, og fagfolk fra Det Maritime Ungdomshus har udviklet guidelines for en dagligdag tæt på vandet.

KORT OM JJW ARKITEKTER OG SKOLEBYGGERIER
JJW ARKTEKTER er organiserede i tre afdelinger, By og Bolig, Erhverv og Sundhed samt Læring og Kultur, der arbejder med undervisnings- og kulturopgaver.

Vi har udviklet og realiseret mange skolebyggerier gennem tiden og nyeste projekter tæller blandt andet Klostermarkskolen, Grøndalsvængets Skole, Hadsund skole, Sophienborgskole, Søgaardsskolen, Kirsebærhavens Skole, Katrinedals Skole, Blågårdsgade Skole og Tove Ditlevsens Skole.

 

13/03/15

Henter Billede