naturcenter amager strandpark – hovedprojekt udsendt

Så er der er udsendt hovedprojekt til prissætning af naturcentret på Amager Strandpark. Bygge opstart forventes medio maj.
Naturcentret består af 2 bygninger som skal danne daglig ramme for børnehave- og skolebørns læring om livet i og ved vandet og lagunen ved Amager Strandpark.
I weekender tilbyder centret mindre udstillinger og faciliteter til
familier på strandbesøg. Der etableres faste akvarier, såkaldte klappebassiner og arbejdspladser hvor der kan foretages mikroskob-studier mv.
Bygningerne opføres i træ med græs på taget, beton-gulve overalt og indrettes i øvrigt
til at kunne modtage mange mennesker hver dag i et klimatisk krævende miljø.

12/04/13

Henter Billede