NY BOG OM BEVARINGSVÆRDIER

NY BOG SÆTTER FOKUS PÅ BEVARINGSVÆRDIER I ALMENE BOLIGRENOVERINGER
Hvordan gør man bevaringsværdier til et aktiv i renoveringen af almene boliger?

Når man renoverer almene boliger, sker det ofte, at arbejdet med bygningernes bevaringsværdier risikerer at blive sjoflet, men det skal være slut, hvis det står til Sidse Martens Gudmand-Høyer, der netop har udgivet bogen ”Bevaringsværdier – et aktiv i almene boligrenoveringer”. Bogen er udkommet på Arkitektskolens Forlag, og den er udgivet i et samarbejde mellem JJW Arkitekter og Arkitektskolen Aarhus.

Sidse Martens Gudmand-Høyer færdiggjorde i 2018 sit erhvervs-PhD-projekt hos JJW Arkitekter, med Arkitektskolen Aarhus og Landsbyggefonden som parter, hvor hun arbejdede med værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger. Det er uddrag af dette PhD-projekt, som nu bliver tilgængeligt i bogform.

”Formålet med bogen er at få sat fokus på bevaringsværdierne i vores almene boliger i praksis. I dag sker det alt for ofte, at man for sent i renoveringsprocessen tager fat på emnet. I bogen foreslår jeg et værktøj til, hvordan man som arkitekt og boligorganisation kan tale om bevaringsværdier, og jeg giver nogle konkrete anbefalinger til arbejdet”, siger Sidse Martens Gudmand-Høyer.

Den nye bog er direkte rettet mod de aktører, der i dag arbejder med renovering af vores almene boliger.

”Mit håb er, at jeg med bogen kan bidrage til, at der bliver skabt et fælles sprog og afsæt blandt projekternes parter omkring bevaringsværdier. På den måde håber jeg, at parterne vil begynde at se bevaringsværdier som et aktiv, der kan skabe værdi i projekterne fremfor bare endnu et problem der skal løses. Jeg er sikker på at en tidlig stillingtagen til bevaringsværdierne, både vil resultere i en lettere proces og et bedre resultat”, siger Sidse Martens Gudmand-Høyer.

Udover at bogen udkommer i fysisk form, vil den også være tilgængelig online til inspiration for interesserede parter.

Du kan hente hele bogen her.

15/11/21

Henter Billede