NY GUIDE TIL MERE TRÆBYGGERI

NEDSÆT CO2 UDLEDNINGEN – NY GUIDE GIVER RÅD TIL AT BYGGE (MERE) MED TRÆ

Højere anvendelse af træ i byggeriet kan være med til at nedsætte byggebranchens CO2-udledning betragtelig. Derfor har Byggepartnerskabet &os i samarbejde med KAB og en række boligselskaber udgivet en gratis guide til mere træ i den almene sektor: Træbarometeret

Klimaforandringer er et faktum og en udfordring. Da byggebranchen står for omkring 30 % af Danmarks CO2-udledning, bør vi også være med til at finde gode løsninger til mere bæredygtigt byggeri. Vi er kommet langt med at nedbringe vores nye bygningers energiforbrug og afledte CO2 udledning, og vi bliver stadig bedre til at forny og renovere vores eksisterende bygningsarv. Nu gælder det materialerne i nybyggeriet.

DE ALMENE BYGHERRER SKAL VISE VEJEN
Der er mange metoder til at nedbringe miljøbelastningen for byggeriet, men særligt træs evne til at absorbere CO2, mens det gror og ved brug indkapsle det i bygningerne, rummer store potentialer.
Det almene boligbyggeri har så stort et volumen, at selv mindre forandringer batter. Hvis den almene sektor kan skabe forbedringer indenfor en stram og styret økonomi, så kan andre også lære af de erfaringer og nedbringe miljøbelastningen i resten af byggesektoren.
Men det er nødvendigt at tænke anvendelse af træ ind tidligt i planlægningsprocessen. Her er Træbarometeret et vigtigt redskab.

TRÆ I TRIN
Træbarometeret er opdelt i seks overskuelige trin, der spænder fra den konventionelle betonbygning til det rene træhus. På hvert trin er der konkrete anvisninger til, hvordan træ kan indgå som byggemateriale, samtidigt med at fordele, ulemper og mulige løsninger belyses. Nogle af de viste byggeteknikker er så almindelige, at man kan undres over, de ikke anvendes i alle byggerier; andre er nye teknikker og materialer, der er på vej. Der er altså flere muligheder og løsninger for rigtigt mange typer af byggerier.

Træbarometeret er med andre ord et godt sted at starte for fagfolk, beboervalgte og andre interesserede – du kan hente en gratis udgave som pdf her.

PARTNERNE BAG TRÆBAROMETERET
KAB, Samvirkende Boligselskaber, Boligforeningen 3B, Boligselskabet AKB, København, Himmerland Boligforening, Brabrand Boligforening, Boligforeningen Århus Omegn, Boliglaboratorium v. Realdania og Statens Kunstfond, V!GØR og Byggepartnerskabet &os.

Byggepartnerskabet &os består af KAB, Norconsult, Oluf Jørgensen, SLA, JJW Arkitekter, Sweco og E&P samt Rekommanderet.

09/02/22

Henter Billede