Ny opgave – Fremtidssikring af Blokland

JJW Arkitekter har i samarbejde med Danakon vundet konkurrencen om at gennemføre en ambitiøs helhedsplan for Blokland i Albertslund. Projektets vision er at styrke identitet og fællesskab i afdelingen, at udvide udbuddet af attraktive boliger – bl.a. gennem opførelse af senior- og tilgængelighedsboliger, og at øge bebyggelsens iboende kvaliteter på alle tre bæredygtighedsparametre – socialt, miljømæssigt og økonomisk.

FREMTIDSSIKRING GENNEM ENERGIOPTIMERING OG MODERNISERING
Blokland er tegnet og opført i 1970 af FDB’s Arkitektkontor og består af 303 boliger fordelt på fire blokke – heriblandt den, på daværende tidspunkt, længste boligblok i Danmark på 360 m. For at fremtidssikre afdelingen og skabe et attraktivt boligområde skal hele bebyggelsen nu moderniseres og energioptimeres med nye tage, facader, altaner, vinduer og installationer. For at styrke koblingen til nabobebyggelserne lægger Helhedsplanen op til, at der foretages gennemskæringer af de eksisterende blokke og etableres tagboliger. Landskab og uderum bearbejdes og forskønnes – bl.a. ved anlæg af små bakker og fordybninger for at gøre skalaen mere menneskelig og imødekommende og ved etablering af anlæg til lokal regnvandshåndtering.

NYE BOLIGTYPER I SAMARBEJDE MED BEBOERNE
For at opfylde foreningens vision om at udvikle bebyggelsen som et attraktivt og trygt boligområde, der kan tiltrække og fastholde beboerne udvides boligudbuddet i afdelingen ved at sammenlægge en del af boligerne til nye boligtyper og ved at etablere tilgængelighedsboliger, så afdelingen kan rumme en mangfoldighed af beboere i alle faser af livet. Processen og arbejdet udføres med stor fokus på beboerinddragelse- og samarbejde. JJW Arkitekters tilgang til opgaven baserer sig bl.a. på erfaringerne fra Helhedsplanen for Stadionkvarteret i Glostrup, hvor de sidste af de 1125 boliger netop er afleveret ca. 6 måneder før tid. Stadionkvarteret er løst med JJW Arkitekter som totalrådgiver, i et IPD-lignende samarbejde med Danakon Rådgivende ingeniører og Enemærke & Petersen som hovedentreprenør.

JJW Arkitekter ser frem til i samarbejde med beboere og øvrige aktører at forløse visionen og det potentiale vi ser i Blokland: – At demonstrere hvilken rolle det almene spiller i dansk boligbyggeri, når det handler om at bidrage til løsninger af centrale samfundsmæssige spørgsmål som demografisk udvikling, social bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed.

 

JJW Arkitekter er valgt som totalrådgiver på gennemførelsen af den foreliggende helhedsplan med Dankon som underrådgiver på ingeniørydelserne. Landskabsarbejdet løses af JJW Arkitekters landskabsafdeling. Bygherre er Vridsløselille Andelsboligforening, der administreres ved BO-VEST. Projektet er støttet af Landsbyggefonden, og den samlede anlægssum er ca. 190 mio. DKK excl moms.

For yderligere information kontakt partner Anders Holst Jensen, arkitekt Lasse Grosbøl eller arkitekt Mick Ammentorp.

27/06/19

Henter Billede