NY RENOVERINGSGUIDE

Renoveringen af Bispeparken er med som case i den nye udgivelse “Renoveringsguide – Kvaliteter, udfordringer og anbefalinger”. Publikation er en del af ”1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser”-kampagnen, hvis formål er at fremtidssikre denne del af den danske bygningskultur.

”De murede etageboligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’erne er arkitektur og landskabsarkitektur i verdensklasse og spiller en central rolle i opbygningen af velfærdssamfundet og den moderne forstad. Mange af boligbebyggelserne står over for modernisering og renovering, men der mangler en koordineret viden om, hvordan man bringer bygningerne ind i fremtiden uden at kompromittere de bærende bevaringsværdier. Denne publikation er en del af kampagnen 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser, som ønsker at bidrage til en fremtidssikring af dette stykke særlige danske bygningskultur. Kampagnens formål er at koordinere, udvikle og formidle viden om og give eksempler på, hvordan modernisering af periodens boligbebyggelser og arkitektoniske værdier kan gå op i en højere enhed”, fremgår det af bogens forord.

 

BISPEPARKEN
Renoveringen af Bispeparken, der oprindeligt er opført i perioden 1940-1942, er med som inspirationscase:

”Udgangspunktet for renoveringsprojektet i Bispeparken var, at bebyggelsen fremstod nedslidt og havde problemer med utætte tage og kuldebroer i de indbyggede altaner, hvis dæk gik direkte ind i konstruktionen. De gamle tegltage var ved at være nedbrudte, og betonaltanernes jern var næsten tæret væk. Betonen var flere steder bortsprængt på grund af frostskader, så altanerne skulle også renoveres. I forlængelse af disse projekter fulgte flere andre arbejder med. Projektet omfattede udskiftning af tagene samt efterisolering af skunke, hanebånd, skråvægge og brystninger”.

 

1940’ERNE og 1950’ERNES MUREDE BOLIGBEBYGGELSER-KAMPAGNEN
Kampagnen er et partnerskab mellem Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden. Derudover er Kulturstyrelsen involveret som del af kampagnens styregruppe. Læs mere om udgivelsen og download en digital udgave af renoveringsguiden på Almennets hjemmeside.

JJW OG RENOVERING AF ALMENE BOLIGER
Renoveringsprojekter udgør en stor del af JJWs portefølje. Aktuelt er vi totalrådgivere på et af Danmarks største renoveringsprojekter, Stadionkvarteret i Glostrup, der består af 1.235 almene boliger opført 1955 – 1966. JJW Arkitekter har i samarbejde med Lemming & Eriksson rådgivende ingeniører udarbejdet helheds- og renoveringsplan for bebyggelsen og Enemærke & Petersen er entreprenør på første fase. Glostrup Boligselskab er bygherre.

Renoveringsprojektet omfatter udskiftning af tage og vinduer, ny ventilation i hele bebyggelsen og udvidelser af de eksisterende altaner. I forbindelse med renoverings-projektet er boligerne er inddelt i tre overordnede kategorier: 665 moderniseringsboliger får renoveret badeværelser, 104 boliger bliver lagt sammen og får nyt køkken samt bad, mens 372 tilgængelighedsboliger ombygges med nye køkkener og bad, ligesom der etableres elevatorer de tilhørende opgange. Alle boligerne indrettes med fokus på tilgængelighed, samt at få udviklet attraktive boliger for unge, ældre og børnefamilier med mere.

 

20/05/15

Henter Billede