NYE LANDSKABER

Vi er glade for at byde velkommen til to nye landskabsarkitekter: Susanne Renée Grunkin og Mie Friche Christensen.

Susanne Renée Grunkin er ansat som faglig leder af JJW Landskab. Susanne bliver overordnet ansvarlig for ledelse, styring og koordinering af gruppens opgaver. Hun kommer fra en stilling hos JUUL | FROST Arkitekter, hvor hun har været ansat siden 2004 – det seneste år som associeret. Susanne har arbejdet med koncept-, skitserings-, projekteringsopgaver og sagsledelse i alle skalaer. Opgaver hun også kommer til at udføre hos JJW Arkitekter. Susanne blev landskabsarkitekt fra KVL (i dag KU LIFE) i 1998 og er bestyrelsesmedlem i Danske Landskabsarkitekter.

Mie Friche Christensen har over ti års erhvervserfaring fra blandt andet PB Landskab og har de seneste år arbejdet på Paradehusets Tegnestue som sagsarkitekt, samt projekterende og tilsynsførende landskabsarkitekt. Mie tog afgang som landskabsarkitekt fra KVL i 2004. Hos JJW Arkitekter kommer Mie til at arbejde med projektering og tilsyn

Udover Susanne og Mie består JJW Landskab også af landskabsarkitekterne Chanette Ingemann Nielsen og Mette Schmidt.

12/03/15

Henter Billede