NYT ERHVERVSPHD-PROJEKT OM ALMENE BOLIGER

Landsbyggefonden, Arkitektskolen Aarhus og JJW Arkitekter lancerer et nyt ErhvervsPhD-projekt – ”Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger”.

Danmarks almene boliger udgør en væsentlig del af velfærdssamfundets bygningskulturelle arv. Samtidig står en stor del af de almene boliger overfor en lang række fysiske, økonomiske og sociale udfordringer, der har initieret en række renoverings- og moderniseringsprojekter.

Formålet med Sidse Martens Gudmand-Høyers ”Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger” er at analysere de konkrete problemstillinger, som de almene boliger står overfor. Derudover er det hensigten at udvikle et teoretisk grundlag samt kvalificere praksisnære metoder for renoveringen af de almene boliger med fokus på varetagelsen af deres bygningskulturelle værdier.

Tilknytningen hos Landsbyggefonden, Arkitektskolen i Aarhus og JJW Arkitekter sikrer projektet en kombination af forvaltnings-, forskningsmæssig og praksisnær forankring.

40’ERNES OG 50’ERNES MUREDE BYGGERI STÅR FOR TUR
Birger R. Kristensen, sekretariatschef, Landsbyggefonden, forklarer om baggrunden for projektet:

”Efter at udbedring af byggeskader i det industrialiserede byggeri fra 60erne og 70erne har fyldt meget i Landsbyggefondens virke i forbindelse med renoveringsstøtte, er det mere og mere det murede byggeri fra 40’erne og 50’erne, der står for tur i de kommende år. Disse byggerier er blandt andet på grund af krigstidens og efterkrigstidens materialeknaphed kendetegnet ved enkelthed, præcision og høj arkitektonisk kvalitet i både den fysiske fremtræden og i boligens funktioner. Nutidens krav til boligstørrelse og boligkomfort udfordrer disse høje standarder, og fremtidige krav hertil kan forventes yderligere skærpet.”

Mogens A. Morgen, professor, Arkitektskolen Aarhus,  er sammen med Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus, vejleder på projektet. Han fremhæver, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de almene boligers arkitektoniske kvaliteter når de skal renoveres.

”Danmarks almene boliger er et af de væsentligste arbejdsområder for arkitektstanden. Med det enorme volumen, der skal renoveres i de kommende år, vil der blive sat væsentlige arkitektoniske aftryk i vores omgivelser med betydning for hele samfundet.”

David Ploug er job manager hos JJW Arkitekter, der er værtsvirksomhed på ErhvervsPHD-projektet, og er ligeledes vejleder på projektet.

”Hos JJW Arkitekter vil vi gerne være de nysgerrige i klassen og derfor engagerer vi os løbende i projekter, der kan gøre os klogere og styrke vores kompetencer. Gennem de seneste tre årtier har vi gennemført mange renoveringsopgaver, og vi ser en oplagt synergi mellem Sidse Martens Gudmand-Høyers forskningsprojekt ,og de opgaver vi står overfor i det daglige. Blandt andet er vi aktuelt totalrådgivere på renoveringsprojekter på Søndermarken og Stadionkvarteret i Glostrup, der med 1.235 boliger er et af Danmarks største igangværende renoveringsprojekter. Jeg ser frem til at vejlede Sidse de næste tre år”.

Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger gennemføres i perioden 2015 -2018.

Læs Sidse Martens Gudmand-Høyers klumme “Almene boligbebyggelser, arkitektonisk kvalitet og velfærdshistorien” på Building Supply. 

Læs artikel fra Ark Byg / Licitationen.

19/06/15

Henter Billede