Øget værdi gennem tæt samarbejde

STRATEGISKE PARTNERSKABER OG ERFARINGER FRA EN AF DANMARKS STØRSTE RENOVERINGSSAGER

Den 12. september satte Bygherreforeningen fokus på en relativt ny trend i den danske byggebranche; de “strategiske partnerskaber”, dvs. tætte og længerevarende samarbejder mellem bygherre, entreprenør, rådgivere og øvrige involverede.

Her var bl.a. stiftende partner hos JJW, Anders Holst Jensen, inviteret til at fortælle om tegnestuens erfaringer med nye og tættere samarbejdsformer og om mulighederne og ulemperne herved. Med udgangspunkt i renoveringen af Stadionkvarteret i Glostrup, hvor JJW er totalrådgiver, fortalte Anders om tidlig inddragelse og “samprojektering” inspireret af IPD-modellen (Integrated Project Delivery), hvor de involverede parter siden 2013 har arbejdet sammen som en samlet enhed og har siddet på et fælles projektkontor på byggepladsen.

Samarbejdsformen ligner de strategiske partnerskaber meget, og projektet har skabt stor værdi for beboerne:

 

Projektet udføres i 6 etaper og er særdeles komplekst. Men i kraft af det tætte samarbejde har vi opbygget en stærk fælles platform, som bl.a. har givet os mulighed for at arbejde systematisk med løbende erfaringsopsamling og løbende implementering af ny viden til fordel for de efterfølgende etaper. Det har skabt øget værdi for bygherren og beboerne i form af højt kvalitetsniveau, kortere byggetid og et minimum af gener ifm. udførelsen.

 

Se mere om renoveringen og samarbejdet omkring Stadionkvarteret her.

13/09/18

Henter Billede