OLE HORNBEK FYLDER 50

10. april fylder Ole Hornbek, arkitekt maa, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter 50 år. Han er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1995 og har studeret arkitektur ved Hochschule der Künste i Berlin. Efter sin afgang arbejdede han en kort årrække i på nogle af landets store tegnestuer blandt andet PLH Arkitekter og Gottlieb Paludan.

Siden 2002 har Ole Hornbek været ansvarlig partner for JJW Arkitekters afdeling for By & Bolig, der arbejder med nybyggeri og renovering af private og almene boliger, plejecentre, helhedsplaner og landskabsprojekter. Med baggrund i en Mini-MBA og flere efteruddannelser indenfor blandt andet DGNB, markedsføring, personale- og virksomhedsledelse, samt mere end tyve års virke som arkitekt, varetager han afdelingens projekt- og strategiledelse samt udviklingstiltag.

PLEJEBOLIGER, RENOVERINGER OG SKOLEN I SYDHAVNEN
Konkrete projekter omfatter blandt andet plejeboliger i Fælledgården på Østerbro og Sundhedshuset i Albertslund, der kombinerer en række funktioner i et bylivsgenererende projekt. Han har stået i spidsen for en række af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter som blandt andet Stadionkvarteret i Glostrup og har udarbejdet helheds- og renoveringsplaner for Urbanplanen og andre boligområder. Han har varetaget projektledelsen af Gemini Residence, der er omdannelsen af den tidligere Frøsilo på Islands Brygge til boliger. Derudover har han spillet en central rolle på Skolen i Sydhavnen, der i 2016 blev kåret som verdens bedste uddannelsesbyggeri.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Ole Hornbeks hjerte banker for bæredygtighed, hvilket har været en integreret del af tegnestuens strategi og ambitioner om at ”særliggøre det almindelige” gennem deres 30-årige virke. Særligt indtager den sociale bæredygtighed en central rolle i Ole Hornbeks virke. Dette uanset om han kaster sig over et boligprojekt, der resulterer i gode og sunde boliger og støtter fællesskabsfølelsen i lokalområdet. Eller om han udvikler plejeboliger, der ud fra en social forståelse minimerer virkningerne ved overgangen fra egen bolig til plejebolig, samtidig med at de bidrager til de ansattes arbejdsglæde. Eller om han designer en skole, der udvikler eleverne fagligt og socialt, og samtidig bliver et samlingspunkt for hele bydelen.

Internt er Ole Hornbek en af drivkræfterne bag tegnestuens forsknings- og udviklingsprojekter. Han har udviklet konceptet for en nytolkning af ældreboliger, den 4. bolig, hvor udgangspunktet er, at ældre i dag er mere selvhjulpne, aktive og bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere. Ole Hornbek er også fast vejleder for tegnestuens ErhvervsPhD-studerende og er partneransvarlig for tegnestuens kommunikation og markedsføring.

SVERIGE, KUNST OG LITTERATUR
Ole Hornbek er gift med arkitekt Sara Ettrup, og parret bor med deres tre børn i et rækkehus på Østerbro. Ferier og forlængede weekender tilbringes ofte i familiens skød i deres svenske træhus, som han selv sætter i stand og fører tilbage til fortidens pragt – dog, ligesom det gør sig gældende med de renoveringsprojekter, han er ansvarlig for – med et bæredygtigt greb tilpasset nutidens behov. Derudover er fritiden fyldt med arkitektur, kunst og kogekunst (egen og andres), rejser og litteratur, hvor Proust, Murakami, Dostojevskij og vores egen Svend Brinkmann er blandt de foretrukne.

10/04/17

Henter Billede