ORIENTERINGSMØDE OM SØNDERMARKEN

22. oktober arrangerede JJW i samarbejde med KAB orienteringsmøde for interesserede entreprenører om renoveringen af boligbebyggelsen Søndermarkens 435 boliger.

Baggrunden er, at Bygherreforeningen i rapporten ’Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked’ (juni 2014) forudser, at der bliver udbudt mange store projekter i 2015. Dette fører potentielt til, at der ikke er entreprenørkapacitet til at løfte de kommende års byggeprojekter.

For at være på forkant med udviklingen i markedet har JJW sammen med bygherren, KAB, ønsket at indgå i en tidlig dialog med aktørerne på markedet. På det velbesøgte orienteringsmøde præsenterede JJW og underrådgiverne MOE projektet og fortalte om den kommende udbudsproces.

De ca. 40 fremmødte entreprenører deltog derefter i en livlig debat, hvor der var både spørgsmål og kommentarer til byggeteknik, entrepriseopdeling og udbudskriterier.

JJW og KAB er glade for den store interesse for projektet og følger orienteringsmødet op med individuelle dialogmøder for at sikre den bedst mulige proces og slutresultat i forhold til tid, økonomi og kvalitet.

Læs Bygherreforeningens rapport her…

 

23/10/14

Tilknyttet Søndermarken

Henter Billede