PLEJECENTER OG SUNDHEDSHUS SKABER BYLIV I ALBERTSLUND

Onsdag d. 9. december indvier Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) Sundhedshuset Albertslund. De første plejehjemsbeboere flytter ind i begyndelsen af 2016.

Et 11 etager højt tårn er nu et nyt vartegn i Albertslund Kommune. Tårnet er en del af det nye plejecenter og sundhedshus. Byggeriet består blandt andet af 108 nye pleje- og ældreboliger, mens sundhedshuset rummer genoptrænings-
faciliteter, sygeplejeklinikker, klinikfaciliteter til praktiserende læger samt en offentligt tilgængelig café. I stueetagen har Kvickly en stor dagligvarebutik.

DIGITALE REDSKABER GØR PROCESSEN SMIDIG
MT Højgaard har været totalentreprenør på projektet og koncerndirektør Jesper Nordby fra MT Højgaard fremhæver det gode samarbejde med Albertslund Kommune.

Vi har kørt en proces, hvor vi har haft åbenhed om økonomien, og det betyder, at vi har kunnet opfylde en lang række af de brugerønsker, der er opstået undervejs. Det er utraditionelt at have den type åbenhed med en offentlig bygherre, men her er Albertslund Kommune gået forrest, og det medfører langt større tilfredshed både for os udførende og for de fremtidige brugere, når vi hele tiden er i dialog om, hvor vi får mest kvalitet for pengene

 

MT Højgaard har anvendt deres VDC-software til at simulere hele byggeprocessen, hvilket har gjort det muligt at se, hvad ændringsønsker betyder for tidsplan og økonomi. Niels Carsten Bluhme, direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund Kommune fortæller

At vi allerede meget tidligt i processen fik en forventningsafstemning på plads betød, at projektet er forløbet gnidningsfrit. Det har givet en rigtig god kommunikation og et godt samarbejde med en topprofessionel byggeorganisation. Vi har kunnet optimere byggeriet efter vores behov i forhold til logistik, funktioner og økonomi

 

AT SKABE BYLIV I FORSTÆDERNE
Ole Hornbek er leder af By & Bolig hos JJW Arkitekter, der som arkitektrådgivere har været ansvarlige for programmering, brugerinddragelse og projektering. Han ser byggeriet som et foregangsprojekt:

Albertslund plejeboliger og sundhedscenter understreger, at byudvikling og byggeri er to sider af samme sag. Byggeriet viser, hvordan man i de kommende år kan løfte pleje og sundhedsområdet, samtidig med man skaber byliv i forstæderne. Jeg tror på, at fortætning, multifunktionalitet og aktive underetager er nogle af de bedste redskaber til at revitalisere de stationsnære områder i forstæder. Ved at fokusere benhårdt på samspillet mellem proces, økonomi og kvalitet er det i samarbejde med MTH Højgaard og resten af holdet lykkes at skabe et bæredygtigt projekt, der opfylder 2020 energikravene uden at give køb på projektets arkitektoniske ambitioner. Vores ambition er, at det kombinerede bolig, sundheds- og detailhandelsprojekt bliver et naturligt og bæredygtigt samlingspunkt for hele kommunen

 

Læs mere på MT Højgaards hjemmeside

FAKTA
Sundhedshus, bytorv, plejecenter, ældre- og akutboliger, Kvickly Supermarked med kontor og personalerum, P-plads terræn og kælder samt busholdeplads.
Bygherre: Albertslund Kommune
Samlet areal: 23.000 m2 – 108 plejeboliger heraf 15 ældreboliger og 12 flexboliger (3.300 m2), sundhedshus (3.739 m2), Kvickly (3.591 m2), 230 P-pladser
Totalentreprenør: MT Højgaard
Ingeniør: MT Højgaard Design & Engineering
Arkitekt: JJW Arkitekter, schmidt hammer lassen
Landskab: Schönherr
År: 2011-2015
Energiklasse: 2020

09/12/15

Henter Billede