PRÆKVALIFICERET til ÅLHOLM SKOLE

JJW ARKITEKTER er sammen med Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører og Schul Landskabsarkitekter prækvalificeret til konkurrencen om helhedsrenovering af Ålholm Skole i Valby.

Ålholm Skole består af 7 bygninger, der er bygget i 1934-35 og udvidet af to omgange i henholdsvis 1997 og 2001. Skolen skal helhedsrenoveres inden for 6 indsatsområder: Indvendig samt udvendig genopretning og renovering, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklima samt tilgængelighed.

Totalrådgivningen på Ålholm Skole omfatter registrering, brugerproces, programmering, projektering og udførelse med idéoplæg, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud og fagtilsyn. Projektet forventes færdiggjort 2018.

JJW ARKITEKTER har gennemført mere end 15 skolerenoveringsprojekter, hvor undervisningsforholdene er optimerede med bedre indeklima samt nye rumligheder, der er robuste overfor ændringer i de pædagogiske og didaktiske diskurser. Udover en lang række afsluttede og igangværende skoleprojekter i Københavns Kommune har vi netop afsluttet renovering, om- og tilbygning af Klostermarksskolen i Roskilde.

10/12/14

Henter Billede