Amager bakke – indretning af administrationsafsnit

ARC I/S (Amager Ressourcecenter) er i fuld gang med at opføre ”Amager Bakke” – et nyt affaldsforbrændingsanlæg. JJW er prækvalificeret til at give tilbud på indretningen af det kommende administrationsafsnit.

Opgaven dækker blandt andet over indretning af reception, kantine, mødefaciliteter og kontoretager. Derudover skal den valgte rådgiver, i tæt dialog med ARC, placere de administrative medarbejdere på afsnittets kontoretager. Målet med indretningen er at etablere et attraktivt arbejdsmiljø, hvor indretningen understøtter ARCs brand og værdier. Det samlede areal for administrationsafsnittet er 2.400 m2.

JJW ARKITEKTER OG INDRETNING
JJWs indretningsafdeling har seks fuldtidsansatte indretningsarkitekter og rumdesignere. Gennem årene har afdelingen været ansvarlige for over 30 indretningsprojekter blandt andet Tryg’s hovedsæder i Danmark og Norge, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Derudover har afdelingen også udgivet en række guidebøger for bygherrer som eksempelvis ”Den skræddersyede arbejdsplads” og ”Idékatalog Akustik”.

Hos JJW mener vi, at al god indretning er skræddersyet. Derfor går vi altid i tæt dialog med brugerne og bygherren for at sikre den optimale løsning. Dette gælder uanset om opgaven er en ny visuel identitet til en virksomhed, indretningen af en skole eller møblering af et plejehjem.

Hos JJW sætter vi en ære i at gøre et godt og grundigt forarbejde. Vi er ikke bange for at skubbe lidt til vores brugeres behov, hvis vi mener, at det er det, der skal til for at skabe en bedre arbejdsplads. Vi giver os tid til at lære vores kunder at kende, tager ud på arbejdspladsen og stiller spørgsmål til virksomhedens kultur og særlige måde at arbejde på. Den opnåede viden danner derefter udgangspunkt for indretningen, der hermed afspejler den konkrete virksomheds/organisations unikke kultur.

INDEKLIMA
Et godt indeklima skaber trivsel blandt medarbejderne, minimerer sygedagene og giver en mere effektiv arbejdsproces. Et godt indeklima handler blandt andet om at få rigelige mængder dagslys, at være omgivet af sunde materialer og arbejde i rum med god akustik.

Hos JJW har vi kastet os ind i kampen for et bedre indeklima med forskningsprojektet ”Støj i storrumskontorer” for Arbejdsmiljøfonden. Gennem projektet har vi fået en viden om akustik, som vi bruger til at forbedre trivsel på arbejdspladser.

Læs mere om ARC på deres hjemmeside.

15/01/15

Tilknyttet Tryg

Tilknyttet søfartsstyrelsen

Henter Billede