PRÆKVALIFICERET BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

Sammen med entreprenørvirksomheden H. Skjøde Knudsen A/S – www.skjode.dk – er JJW Arkitekter prækvalificeret til at afgive tilbud på indgåelse af en 4-årig rammeaftale om opførelse af almene boliger for Boligselskabet Sjælland.

BOLIGSELSKABET SJÆLLAND
Boligselskabet Sjælland er dannet 1. januar 2007 ved en fusion mellem Roskilde Boligselskab og Andelsboligforeningen af 1899, og efter en årrække med nye fusioner er Boligselskabet Sjælland aktuelt repræsenteret i en lang række sjællandske kommuner. Udover egne boliger administrerer de også afdelinger for de almene boligselskaber BoliGrøn, Fjordbo, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab samt S/I Ældreboligerne i Hvalsø – i alt ca. 13.000 boliger fordelt på familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.

Læs mere om Boligselskabet Sjælland på www.bosj.dk

JJW OG ALMENE BOLIGER
JJW Arkitekter har mange års erfaring med nybyggeri- og renoveringsopgaver indenfor den almene boligsektor. Aktuelt er vi blandt andet i gang med at opføre nye almene boliger i Ebberød, ligesom vi er ansvarlige for et af Danmarks største igangværende renoverings-projekter i Stadionkvarteret, Glostrup.

Ole Hornbek, partner og leder af By & Bolig, holder oplæg om Stadionkvarteret på konferencen ”Almene boliger for 40 milliarder i København – nyeste udvikling” arrangeret af Byens Ejendom.

22/01/15

Tilknyttet STADIONKVARTERET

Henter Billede