Jakob With Landskabsarkitekt MDL

Jakob er landskabsarkitekt. Han er uddannet fra Arkitektskolen og har gennem 20 år som udøvende tilegnet sig et bredt erfaringsgrundlag. Med sin baggrund som freelancer og selvstændig landskabsarkitekt, behersker han alle fagets faser fra skitsering til aflevering. Jakob er konsulent i DGNB byområder

Jakob har igennem sit virke især haft fokus på byrum der befordrer socialt liv, sport leg og bevægelse. Han har været medskaber af skateparker såvel som skolegårde og lokale bevægelsesbyrum, der har været toneangivende indenfor faget. Med implementeringen af flere masterplaner har han erfaring med projekter, der involverer såvel den store som den lille skala.

Profil

Projekter

Henter Billede