Lars Andersen Arkitekt MAA
Indehaver
Partner

Lars Andersen er arkitekt og partner i JJW. Han er tilknyttet BY & BOLIG, hvor han har ansvar for planlægning og strategi, og bidrager til den arkitektoniske bearbejdning i byggeriets tilblivelse.

Lars har lang erfaring som sagsarkitekt- og projekteringsleder med ansættelser på en række af landets større tegnestuer, hvor han har erfaring med projektering og udførelse af en lang række boligbyggerier samt undervisning- og forskningsbyggerier.
Lars er vant til at varetage kontakten med bygherrer, brugere, entreprenører og øvrige faggrupper på byggesagerne. I det daglige varetager han ligeledes den overordnede styring af en række af tegnestuens projekteringshold.
Derudover optræder han som projekteringsleder eller sagsarkitekt på flere af JJW’s boligprojekter. Hans viden om ny- og ombygninger af boliger er varieret og indsigtsfuld, og han kan levere en fyldestgørende rådgivning.

Profil

Stilling: Arkitekt MAA
Indehaver
Partner
Tlf: 21698969
Email: la@jjw.dk
Hos JJW siden: 2014

Nøglekompetencer:
Erfaring med:
Tidligere ansættelser:
Efteruddannelse:
Kompetencer:
Erfaringer:

Styring og ledelse, personaleledelse
Projekteringsledelse
Sagsarkitekt
Projektering- og skitsering

Undervisnings- og forskningsbyggeri, laboratoriebyggeri, boligbyggeri samt campus- og helhedsplaner.

2014- JJW arkitekter
2009-2013 Rørbæk og Møller Arkitekter
2008 RH Arkitekter
2007-2008 GottliebPaludan Architects
2005–2007 Lundgaard & Tranberg Arkitekter
2001-2005 WITRAZ arkitekter

2015– Certificering i entrepriseret
2012- REVIT, NTI cadcenter
2012 – Strategi, Niels Brock
2011 – Ledelse i Praksis, Niels Brock
2011 – Organisation, Niels Borck
2010 – projektstyring, Niels Brock
2010- BR 10, tegnestuekursus
2008- BR 08, tegnestuekursus
2007- ABR 89, tegnestuekursus
2007- Brand, AA
2006- Sagsstyring, AA
2005- Tilgængelighed, AA
2005- Professionalisering, Projektering trin II, AA
2004- Professionalisering, Projektering trin I, AA
2004- Funktionsbaserede brandkrav, AA
2004- Træ i byggeriet, TOP
2005- Det Murede Byggeri, MURO 2005

Projekter

Henter Billede