Magdalena Kremers Bugge Arkitektstuderende
Studentermedarbejder

Magdalena Kremers Bugge er studentermedarbejder hos JJW Arkitekter og arkitektstuderende på Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Institut for bygningskunst, by og landskab.

Magdalenas arbejde tager udgangspunkt i den landskabelige og historiske kontekst. Hun interesserer sig for, hvordan vi som mennesker møder vores omgivelser – både i den store skala, hvor organiseringen af byer og byrum spiller ind, og i den menneskelige skala, hvor materialet er centralt for formgivning og udvikling af potentialer.

Profil

Stilling: Arkitektstuderende
Studentermedarbejder

Email: MKB@JJW.DK
Hos JJW siden: 2020

Henter Billede