Marie Myrup Staalsø Arkitekt MAA

Marie er arkitekt og ekspert indenfor udvikling af lærings- og idrætsmiljøer.
Marie har stor erfaring med brugerinddragelse og formår at få afdækket brugernes ønsker såvel som de reelle behov. Hun sørger for at den indledende programmering sker med udgangspunkt i den pågældende (undervisnings-) institutions værdigrundlag såvel som den politiske virkelighed.

Marie har en stor indsigt i indretning af læringsrum og har gennem årene oparbejdet en indgående forståelse for, hvordan den ønskede pædagogiske profil bedst muligt understøttes af arkitekturen. Maries teoretisk-praktiske viden om sammenhængen mellem arkitektur og læringsmiljø sikrer at elever og lærere i sidste ende får de bedst mulige læringsbetingelser.

Profil

Stilling: Arkitekt MAA
Tlf: 3010 9486
Email: ms@jjw.dk
Hos JJW siden: 2005

Efteruddannelse:
Egne arbejder:
Tidligere ansættelser:
Uddannelse:
Kompetencer:
Erfaringer:

2011 Bygningsreglementets brandkrav, 2 dages kursus
2011 Hospitalsbyggeri, 4 dages kursus
2011 Lavenergi uden teknik, 1 dags kursus
2011 Projektering, 6 eftermiddage
2010 Energirenovering af skoler og kontorbyggerier, 1 dags kursus
2010 Energirenovering af parcelhuse, 1 dags kursus
2010 Grundkursus i lavenergibyggeri, 1 dags kursus
2010 Bæredygtig helhedstanke, 2 dages kursus
2010 Byen i verden, Verden i byen. Enkeltfagskursus i sociologi på KU
2009 Fremtidens Skolebyggeri, 4 dages seminar om skolebyggeri
2009 Sketch Up, 4 eftermiddage
2008 Kommunikation og formidling, 2 dages kursus
2007 Web redaktør, 1 dags kursus
2006 Coaching, individuel- og teamcoaching, 3 dages kursus

2005 Vola’s rejselegat. For projektet ”Leg og læring hele livet – En folkeskole i Sydhavn”
2002 2. præmie i konkurrence for projektet ”Courtyard in Finnish stone”

2004-2005 Center for Idræt og Arkitektur
2002-2004 Henning Larsens Tegnestue

2005 Kunstakademiets Arkitektskole
2002 Helsinki University of Technology

Projekter

Henter Billede