Martin Oddershede Diplomingeniør i Bygningsdesign

Martin Oddershede er diplomingeniør med speciale inden for bygningsdesign og bæredygtigt byggeri og arbejder på at udvikle samspillet mellem arkitekter og ingeniører for at skabe tværfaglige, innovative løsninger inden for bæredygtigt design. Martin har særligt interesse for designfasen, renovering og optimering og benytter i sit arbejde bl.a. af værktøjer som ”Life-cycle assesment” (LCA) og energi- og dagslysberegninger.

Profil

Henter Billede