Mauro Lucardi Arkitekt
Konsulent

Mauro Lucardi er arkitekt med mere end 15 års erfaring med bæredygtighed i byggeriet, og arbejder desuden som bæredygtighedkonsulent. Mauro har et solidt kendskab til processer og strategier der sikrer implementering af bæredygtige løsninger i byggeriet.

Mauros erfaring bygger på internationalt arbejde, aktiv deltagelse i diverse relevante netværks, og arbejde med bl.a. milørigtig projektering i en række opgaver for offentlige bygherrer i København.

Implementering af bæredygtighed kræver forankring hos bygherren og brugergruppen. Mauro er godt gearet til at inspirere og styre dialogen, samt skabe den tillid der skal til få at processen i den rigtige retning.

Desuden har Mauro har stor erfaring med beboerdemokratiet og processerne der knytter sig til opgaver indenfor den almene boligsektor, og er vant til at skære igennem på pædagogisk vis fokuseret på målet.

Profil

Stilling: Arkitekt
Konsulent
Tlf: 3010 9487
Email: mlu@jjw.dk

Efteruddannelse:
Tidligere ansættelser:
Uddannelse:
Kompetencer:
Erfaringer:

2010-2011 Diverse energiberegningsprogrammer
2010-2011 Diverse seminarer og kurser i beboerinddragelse, -demokrati og –proces
2009 SIGMA 2007-beregningskalkulation
2008 Benchmarking, Grønne regnskaber & CO2-regnemaskiner, IDA
2008 BEBOERDEMOKRATI, AA
2008 NON-ENERG Y BENEFITS , DI
2007 Integrated Design of Low Energy Buildings, DTU
2007 Brandkursus, København, Akademisk Arkitektforening
2004 Miljørigtig projektering i Københavns Kommune – KKplaner (ABCplaner)
2004 Miljøledelsessystem ISO 14001:1996
2002 Building Integrated Photovoltaics (BIPV), University of Oregon
2001 Dagslys optimering og integration med kunstig belysnings strategier, Northwest Energy Efficiency Alliance, Seattle, USA

2005-2006 Juul & hansen arkitekter as
2002-2005 RIA – Rådgivende Ingeniører & Arkitekter
2000-2002 SOLARC Architecture and Engineering, Oregon, USA.

2000 Universidad Nacional de Tucumán, Argentina

Projekter

Henter Billede