Niels Toft Wendelboe Arkitekt
Bæredygtighedsansvarlig

Niels Toft Wendelboe er arkitekt og bæredygtighedsansvarlig hos JJW ARKITEKTER.

Kendetegnende for Niels er hans store nysgerrighed og hans interesse i det samfundsmæssige perspektiv – i hvordan arkitekturen kan bidrage til trivsel, læring, miljømæssig bæredygtighed, effektiv arealudnyttelse, bedre arbejdsgange mm.

Han har altid været optaget at det, han kalder ’lange problemer’ – problemer, der ikke kan løses med et slag, men som kræver en længere indsats og som typisk også kræver samarbejde mellem flere fagligheder og flere niveauer.

Han arbejder derfor altid i spændet mellem udvikling og konkret projektarbejde.

Han arbejder med udvikling af strategier, processer og konkrete værktøjer til bæredygtig projektudvikling, herunder tidlig DGNB-screening, brug af LCA og LCC i designfasen, brugeradfærdsanalyser, monitorering af energiforbrug og teknisk performance mv.

Hans har især fokus på byggeriets tidlige faser, hvor han har ansvar for mulighedsanalyser og konceptudvikling. Men han arbejder også i de senere faser og henter viden derfra – og ikke mindst fra driften og brugen af bygningerne – som grundlag for sit udviklingsarbejde.

Profil

Projekter

Henter Billede