Simon Damholt Løwenstein Kommunikation & Akkvisition

Simon er en del af tegnestuens kommunikation og akkvisitionsafdeling. Med afsæt i en arkitektfaglig baggrund samt en overbygning i design og kommunikation fortæller Simon historier om arkitektur og mennesker. Han tager sig af ekstern og intern kommunikation hos JJW og arbejder med formidling af tegnestuens arbejde og visioner.

Derudover arbejder Simon med akkvisition – herunder teamdannelse og udformning af ansøgningsmateriale til tilbud og prækvalifikationer.

Profil

Stilling: Kommunikation & Akkvisition
Tlf: 3110 3784
Email: SDW@JJW.DK
Hos JJW siden: 2017

Kompetencer:

Henter Billede