Tina Henning Bogholderi
Økonomichef

Tina Henning er tegnestuens økonomichef og leder af administration og bogholderiet. Sammen med administrerende direktør Mette Seiding har hun ansvaret for tegnestuens økonomi.

Profil

Henter Billede