ProjektÅboulevarden 53

Projektbeskrivelse

Åboulevarden 53 Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

By og bolig

Bygherre

Protica

Samarbejdspartner

Sinuz Ingeniører

Rådgivningsform

Arkitektrådgivning

X

Åboulevarden 53

JANUAR 2019/ Transformation af eks. Bebyggelse beliggende på Åboulevard 53, Frederiksberg, bygget i 1986
Ejendommen er opført som en 5 etagers beboelsesejendom uden kælder med 8 boligenheder på hver 40 m².
Igangværende projekt hvor JJW arkitekter transformere bygningens højder, drøjder og arkitektur til et tidssvarende boligbyggeri med respekt for sin kontekst. Byggeriet øges til 5 etager + penthouse med 10 boliger i varierende størrelser

NYT ARKITEKTUR
Mod gaden ønsker vi at det nye hus fortolker og ikke mindst forholder sig til sine fine naboer – vi ønsker et hus der er stedet værdigt.
Et hus der føjer sig til den eksisterende arkitekturs formsprog, materialeholdning og detaljerigdom, men omsætter det til vores tid.
Kigger man på naboerne mod Åboulevarden er der tale om smukke bygninger fra starten af forrige århundrede. Bygningernes udtryk er murede og pudsede bygninger hvor vinduerne sidder placeret som ”huller i mur”. Et ekstra lag bliver lagt på med karnapper, søjler
og recesser der skaber en variation og detaljerigdom der er kendetegnede for perioden.

NYT UDTRYK
Vi arbejder videre med disse temaer i et enkelt sprog. Det nye har en pudset flade, der står i en sortgrå der understreger og komplementerer sine naboer, til den ene side en smuk rødbrun teglsten til den anden en gråbrun pudset overflade. Vinduespartierne er tilsvarende ”huller i mur”. Vi ny fortolker karnapmotivet, der især er på spil i nabobygningen mod øst. Ved at forskyde dem, opstår et spil i facaden der tilfører noget nyt samtidig med, at det er en hilsen til et kendt motiv. Tagetagen mimer nabobygningens frontspidsmotiv og giver den øverste etage et rum der går helt ud til facaden. Etagens andre facader viger, og indordner sig
nabobygningernes højde og drøjde.

NY STUEETAGE
Indgangen til boligerne placerer vi ud mod Åboulevarden. Vi forslår et glasparti der indskriver sig i stueetagens materiale, der står i kontrast til husets øvrige etager. Ved at have en ankomst fra gadeplan bidrager huset til omgivelserne med en mere aktiv facade end den der
hersker i dag. Materialet tænkes robust og stofligt, der med en variation mellem åbent, lukket, relief, stående false, sidde niche kunne invitere sin omverden til mindre ophold. Der arbejdes med et udtryk der skal gøre stueetagen til et levende tilskud til gadeplanet.

NYE BOLIGER
Efter ombygningen indeholder ejendommen 10 moderne lejligheder på mellem 40 og 75m², samt en penthouse lejlighed på 114m². Boligernes er alle gennemlyste med en eller flere altaner.

Henter Billede