ProjektAlbertslund Bymidte

Uddrag

MULTIFUNKTIONELT NYBYGGERI MED EN STÆRK SUNDHEDSFAGLIG PROFIL
Albertslund Centrum er et sundhedshus med genoptræningsfaciliteter, sygeplejeklinikker, omsorgstandpleje, klinikfaciliteter til praktiserende læger, mødefaciliteter og undervisningslokaler, samt café med spise-pladser inde og ude.

Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Jan Knudsen

Kontaktperson: Lars Andersen

Nyheder

X

Albertslund Bymidte

ALBERTSLUND BYMIDTE, PLEJECENTER, SUNDHEDSHUS OG ERHVERV – LAVENERGIKLASSE 2020

1.præmie i indbudt konkurrence 2011 sammen med SHL arkitekter og Schønherr

MULTIFUNKTIONELT NYBYGGERI MED EN STÆRK SUNDHEDSFAGLIG PROFIL
Albertslund Centrum er et sundhedshus med genoptræningsfaciliteter, sygeplejeklinikker, omsorgstandpleje, klinikfaciliteter til praktiserende læger, mødefaciliteter og undervisningslokaler, samt café med spise-pladser inde og ude. Derudover indeholder højhuset cirka 80 plejeboliger, 15 ældreboliger og 12 flexboliger, samt et Kvickly stormagasin med tilhørende parkeringskælder.

Grønne rum skaber et udeplejecenter.
Adgang til det grønne har en helende effekt på mennesker! Derfor er der i Albertslund Centrum indført et hierarki af grønne rum – resultatet er et udeplejecenter, der konstant forholder sig til relationen mellem ude og inde i forskellige skala-forhold. Der veksles mellem store taghaver, mindre fælles terrasser, helt intime private grønne rum og endeligt Byens torv. Alle beboere har adgang til et grønt rum fra boligen og har en altan med plads til bord og stol.

I forbindelse med fællesrum og opholdszoner placerer vi overdækkede terrasser – her kan man sidde udendørs i mindre grupper mens det regner. I forbindelse med fælles-arealerne er der vertikale grønne rum, forbinder bebyggelsens forskellige etager. I taghaverne mødes alle og bebyggelsens funktioner smelter sammen visuelt og orienteringsmæssigt. Her er der plads til at rykke aktiviteter udenfor for beboere, besøgende og ansatte.

SUNDHEDSHUSET SOM DET CENTRALE
Sundhedshuset er omdrejningspunktet for byggeriet – både i funktion og værdi – og bliver et flagskib for sundhed og velvære og Albertslunds nye mødested. Der er arbejdet på at skabe levende sammenhænge mellem ude og inde, ligesom der er udviklet et hierarki af grønne uderum – lige fra den personlige plantekumme ved den enkelte bolig til de vertikale grønne forbindelser ved fællesrummene, der atter leder ud til de store fælles taghaver. Der er lagt vægt på at skabe et optimalt indeklima ved hjælp af en række tiltag for dagslys/kunstlys, gode akustiske forhold, god luftkvalitet og høj komfort – alt sammen for at fremme beboernes og de ansattes velvære.

BÆREDYGTIGHED
Arkitekturen giver Albertslund en nutidighed, der indgår i et respektfuldt samspil med det omkringliggende bylandskab. De arkitektoniske løsninger er langtidsholdbare og universelle og bidrager til en karakterfuld bymæssighed. Byggeriet opføres som et lavenergiklasse 2020 byggeri, og samtlige materialer er nøje udvalgte, så de understøtter miljømålsætningen – eksempelvis er der indarbejdet vandspareprogram og udnyttelse af regnvand i projektet.

JJW har også stået for indretning af Sundhedshus og Plejecenter – se seperat projekt her

FAKTA
Projekt / Sundhedshus, bytorv, plejecenter, ældre- og akutboliger, Kvickly Supermarked med kontor og personalerum, P- plads terræn og kælder samt busholdeplads
Sted / Bytorvet, 2620 Albertslund
Bygherre / Albertslund Kommune
År / 2011-2015
Areal / 24.168 m2 – 132 plejeboliger, 3.300 m2 sundhedshus, 3739 m2 Kvickly (heraf 439 m2 kontor og personalerum, 200 P-pladser
Byggesum / 365 mio. kr.
Opgaveform / Totalrådgivning
Entreprenør / MT Højgaard
Ingeniør / MT Højgaard Engeneering
Arkitekt / JJW Arkitekter, SHL Architects
Indretning Rumdesign/ JJW Arkitekter
Landskab / Schønherr
Energiklasse / 2020
JJW ydelser / Programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, fagtilsyn, Indretning af Plejecenter og Sundhedshus

Henter Billede