ProjektALBO II

Projektbeskrivelse

ALBO II Projektbeskrivelse

Samarbejdspartnere

Bovest / NPV A/S

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

X

ALBO II

Afsluttet konkurrence om 7400m² boliger i Albertslund

VISIONER FOR BEBYGGELSEN
Vi ønsker en blandet bebyggelse – en bebyggelse der kan tilbyde det bedste fra de omkringliggende typologier, men i en blanding så vi tilgodeser for­skellige beboere med forskellige behov. Beboere der kan samles og mødes i de grønne rum der opstår mellem boligerne.
Vi ønsker at tilbyde lejligheder med udsigt og elevator, rækkehuse med et lille privat frimærke, dobbelthuse med taghaver samlet omkring fælles grønne rum der knytter bebyggelsen sammen internt og med sine om­kringliggende omgivelser.

HOVEDGREB
Ved at forskyde og skubbe i de forskellige typer, opstår en varieret bebyg­gelse hvor det store grønne rum inddeles i en serie af mindre grønne rum mellem husene. Ved forskydningerne opstår også muligheden for uderum i højden. Naboens og underboen tagflade giver muligheder for tagterrasser og haver så alle boliger har et mindre privat uderum enten oppe eller et frimærke nede.
Vi tror på at mindre grønne lommer og sammenhængende rum skaber plads til møder og forbindelser. Lommerne bliver til de mellemrum der binder bebyggelsen sammen og skaber plads til leg, dyrkning, ophold etc.

FÆLLESSKAB
I Albo II skal man ville fællesskabet. Man skal ville det, at bo sammen med andre hvor man ikke kan undgå at møde sin nabo eller skal have tid til at gå ud med skraldet. Samtidig skal der være plads til at kunne trække sig, plads til at være sig selv og kunne vælge fællesskabet fra.
Hver bolig har sin eget ude rum, et frimærke nede, en altan eller taghave. Der er altid mulighed for at putte sig på sin egen hylde.
Fællesskaberne handler ikke kun om beboerne i det nye ALBO II men om at skabe forbindelser gennem bebyggelsen til søen og det nye Nordmarks allé. Den lille park får et løft, kanterne langs søen bliver til ophold og folk kan skyde genvej gennem kvarteret gennem haven over fælleshuset op ad trappen over pladsen til den nye grønne forbindelsesåre.

BÆREDYGTIGHED
Med afsæt i den indledende analyse af Albertslund og vores ønsker for bebyg­gelsen arbejder vi altid med bæredygtighed i alle skalatrin.
Vi tror på en helhedstænkning og derfor bliver Bæredygtighed det gennem­gående tema for alle vores valg omkring bebyggelsen
Vi tænker bæredygtigheden ud fra den klassiske tredeling mellem den sociale, den økonomiske og den miljømæssige bæredygtighed.
Således er bebyggelsesplanen skabt i et billede af den sociale bæredygtig­hed hvor tryghed og social interageren er nøgleord.
Husenes udformning og teknologi understøtter vores grundlæggende ideer om at skabe sunde indeklimaer i CO2 frie rammer.
Vi har valgt at opføre vores bygninger gennemgående i træ da det er den mest bæredygtige konstruktionsform som samtidigt skaber plads til mang­foldighed gennem variationsmuligheder i overflader og arkitektur.

 

Henter Billede