Projektald automotive

Projektbeskrivelse

ald automotive Projektbeskrivelse

Samarbejdspartner

Nordea Ejendom

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

X

ald automotive

Ombygningen af den 3245 m2 store bygning i tre etager blev igangsat i november 2015, og på blot 5 måneder skulle bygningen totalrenoveres, så den opfyldte ALD´s behov for mere plads, samt mere moderne og fleksibelt arbejdsmiljø. En ellers lidt grå og trist kontorejendom blev i samarbejde med ALD, JJW arkitekter og Nordea Ejendomme forvandlet til en lys, moderne og fleksibel arbejdsplads.
ALD´s ønske om at skabe nye rammer for virksomheden i et nyt lejemål, udmundede sig i et komplet designkoncept for hele indretningen, udarbejdet af JJW Arkitekter. Med enkle valg, få farver og fokus på grafisk profil, er der blevet føjet karakter til et ellers mere almindeligt kontormiljø, med fokus på fælleszoner, moderne mødefaciliteter, stor kantine og åbne kontorarealer. En ny stor åben trappe centralt i bygningen, hvor øvrige fællesfunktioner er placeret, er med til at skabe et følelse af samarbejde og synergi indadtil i organisationen. En total fornyelse af alt løst inventar, i de nye lyse lokaler har gjort helhedsindtrykket og oplevelsen på stedet komplet.

I ALD´s hovedsæde i Taastrup arbejder ca. 130 medarbejdere. Med de nye lokaler har de fået moderne mødefaciliteter som alle er forsynet med elektronisk mødebookning og videokonference så forbindelse til afdeling i Jylland og resten af verden er optimal.
Der har været stor fokus på de øvrige fællesområder. Bygningens centrale område er indrettet til fællesfunktioner i form af tekøkken, og mødefaciliteter, og i stueetagen er der ud over et mødecenter og kantine, indrettet en stort loungeområde til personale. I forbindelse med kantinen har personalet mulighed for frirum udendørs i form af en stor terrasse, som er bl.a. blevet indrettet med en ”amfi-trappe”.

FAKTA
Projekt / Ombygning og indretning
Sted / Helgeshøj Allé 34, 2630 Taastrup
Bygherre / ALD Automotive
År / 2016
Areal / 3245 m²
Byggesum / 8 mio. kr.
Opgaveform / Design, Indretning
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Udlejer / Nordea Ejendom
JJW ydelser / Design, indretning, lejerrådgivning

Henter Billede