ProjektAMIRALSSTADEN – DE NYE GENERATIONERS BY

Uddrag

Gennem en tæt sammenhæng mellem fysiske, strukturelle, organisatoriske og sociale initiativer skaber vi grundlag for udviklingen af en attraktiv bydel, der både danner rammen om et godt hverdagsliv og trækker folk udefra til for at deltage i bylivet. Ambitionen er at skabe i et trygt og stimulerende miljø, hvor uddannelses- og beskæftigelsesniveauet er det samme, som i resten af Malmø, og hvor også sundheden er på niveau med resten af byen.

Projektbeskrivelse

AMIRALSSTADEN – DE NYE GENERATIONERS BY Projektbeskrivelse

Arbejdsområder

By og bolig / Landskab

Bygherrere

Malmö Stad / MKB / Trianon

Samarbejdspartner

J+S Projektutveckling

Kontakt

Kontaktperson: Syreen Louise Kihm

X

AMIRALSSTADEN – DE NYE GENERATIONERS BY

FRA FORSTAD TIL BY, FRA UDSAT BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BYDEL

JJW har deltaget i et parallelopdrag om strategi for udviklingen af Amiralsstaden i Malmø – fra udsat boligområde til et attraktivt bymiljø.

Gennem en tæt sammenhæng mellem fysiske, strukturelle, organisatoriske og sociale initiativer skaber vi grundlag for udviklingen af en attraktiv bydel, der både danner rammen om et godt hverdagsliv og trækker folk udefra til for at deltage i bylivet. Ambitionen er at skabe i et trygt og stimulerende miljø, hvor uddannelses- og beskæftigelsesniveauet er det samme, som i resten af Malmø, og hvor også sundheden er på niveau med resten af byen.

Overordnet set arbejder vi med to fysiske hovedgreb, som er koblet til de økonomisk-organisatoriske hovedgreb.
De fysiske greb er ’byrumsudvikling før bebyggelse’ samt ’fortætning med diversitet’. Det handler om at omdanne forstad til by – ved at fortætte, skabe variation og funktionsblande, (ved at skabe nye attraktioner for hele byen) og ved at opdele det forholdsvis monotone område i fem mindre zoner, der udvikles med hver sin identitet i tæt samarbejde med de lokale aktører.
De økonomisk-organisatoriske greb går på at etablere et samlende udviklingsselskab, hvor kommunen har en aktiemajoritet, og som er ansvarligt for køb og salg af grunde og byggeretter. Ud over dette foreslår vi at etablere en byrumsfond, som finansieres af procentdel af overskuddet ved af salget af grunde og byggeretter, og som skal sikre udviklingen af varierede byrum i området. Endelig foreslår at etablere en investeringsfond – et offentligt-privat partnerskab, der støtter og yder lån til investorer og entreprenører samt privatpersoner, der ønsker at bygge i området.
På denne måde forener vi bymæssig fortætning med en ny struktur – et økonomisk bæredygtigt fundament for byudviklingen. Vi trækker nye investorer til, støtter det lokale entreprenørskab og inddrager borgerne i udviklingen. Og vi skaber nogle mindre strukturer og blander funktionerne og ejerformerne.

De fysiske forandringer er i første omgang koncentreret omkring den kommende Station Rosengård, der er afsættet for udviklingen. Her har vi udviklet en idé til et multifunktionelt byggeri, der både indeholder stationsentré, kunsthal / interaktiv kulturværkstad, food & bevarage-tilbud, erhverv, foreningslokaler og penthouselejlighed.
Videre har vi udviklet et campusområde overfor stationen, et sted hvor uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kreative privatpersoner kan mødes. Et væksthus for innovation og offentligt privat partnerskab, med fokus på opstartsvirksomheder og med byens bedste maker space.
Et andet centrum for udviklingen er områdets eksisterende butikscenter, hvor der lige nu pågår en større forandring. Vi har derfor også arbejdet med udviklingen af koblingen mellem dette og den nye station.
Helt overordnet har vi udviklet en grøn infrastruktur, der samtidig skaber grundlag for et rigt og mangefacetteret socialt liv. Vi har lavet en grøn byrumsstategi, der både omfatter borgernes bevægelsesmønstre og byens sociale rum, rummer en bevidst træstategi både ift. bevaring og nyplantning og desuden omfatter en række blå-grønne nedslag med rekreativ udnyttelse af regnvand, således at området klimasikres, samtidig med at vi tilfører en række nye karakterfulde, rekreative og æstetiske kvaliteter.

Ud over de rent fysiske aspekter har vi i udviklingsstrategien arbejdet med
– en samlet vision for området
– en samlet investeringsplan for udviklingens første etape
– et bud på en ny organisation
– et bud på den fortsatte proces med en bred borgerinvolvering, samt
– en række bud på sociale initiativer
Sted / Amiralsstaden / Rosengård, Malmö, Sverige
Bestiller / Malmö Stad / MKB / Trianon
Kontakt / Projektleder Anders Svensson;
År / Dec. 2016 – april 2017
Areal / Omrking 685.000 m². Fortætning med omkring 210.000 m2, herunder 1000-1500 nye boliger samt erhverv og kultur
Opgaveform / Inviteret parallelopdrag
JJW rolle / Teamleder og landskabsarkitekt
JJW ydelser / Projektledelse, strategiudvikling, økonomisk-organisatoriske forandringer, plan for fysisk fortætning, byrumshierarki, grønområder, bæredygtighedsstrategi, LAR, sociale tiltag
Samarbejdspartnere / J+S Projektutveckling (økonomi, organisation, gennemførbarhed)

Henter Billede