ProjektBELLAHØJ FSB afd.1.35

Uddrag

Arbejdet med Bellahøj repræsenterer den del af renovering hvor det i høj grad handler om at finde en balance mellem at varetage det kulturarvelige og samtidig overholde de nye bolig energikrav. En balance mellem bevaring af det æstetiske og arkitektoniske udtryk og samtidig opnå det energimæssige kvalitetsløft for beboerne.

Projektbeskrivelse

BELLAHØJ FSB afd.1.35 Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Lasse Grosbøl

Kontaktperson: David Ploug

Nyheder

X

BELLAHØJ FSB afd.1.35

RENOVERING AF IKONISK ALMENT BYGGERI – MELLEM BEVARING OG KVALITETSLØFT

Baggrund/ Bellahøj-bebyggelsen er udviklet og opført i 1950-56 efter inspiration fra Le Corbusier. (Planen er udviklet af Tage Nielsen og Mogens Irming, de enkelte højhuse er tegnet af hhv. F.C. Lund, Dan Fink, Eske Kristensen, Ole Buhl og Harald Petersen, Edvard Heiberg og Karl Larsen, a/s Dominias arkitektafdeling samt Stadsarkitektens Direktorat, og udearealerne er tegnet af C. Th. Sørensen). Bebyggelsen omfatter 28 punkthuse i 8-10 etager med omkring 1300 boliger, bestyret af fem forskellige boligselskaber.

Bebyggelsen er et af Danmarks første højhusbyggerier og dannede i flere årtier skole for, hvordan man byggede højhuse i Danmark. De markante huse har store arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, som det er vigtigt at bevare. Samtidig har bebyggelsen behov for et kvalitetsløft, så boliger og udearealer kommer til at leve op til nutidens krav. Der er derfor udviklet en storstilet helhedsplan for hele Bellahøj-bebyggelsen.

Opgaven/ Vores del af projektet omfatter renovering af afdelingen 1-35, som fsb bestyrer, og som består af 266 boliger.  Der er tale om en meget kompleks opgave, hvor facader skal renoveres, indeklimaet løftes til et forbedret og nutidigt niveau ved hjælp af nyt ventilationssystem. Klimaskærmen renoveres og efterisoleres, vinduer og altandøre skal udskiftes. Desuden etableres der mekanisk ventilation med varmegenvinding. Køkkener renoveres individuelt. Kloakker genoprettes. Og der opføres et nyt fælleshus.

Bevaringsværdier/ JJW Arkitekter går til opgaven med stor respekt for bebyggelsens eksisterende kvaliteter og historie som stilskabende byggeri i dansk arkitektur.

Beboerinddragelse/ En så omfattende renovering kan ikke undgås at påvirke beboernes liv og hverdag, men vores mål er, at gennemføre projektet på en måde, så generne bliver så få og kortvarige som muligt. Beboerne inddrages derfor i høj grad i planlægningen af renoveringen, som desuden koordineres med de fire andre boligselskaber på Bellahøj.

 

Henter Billede