ProjektBETTY III

Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

X

BETTY III

BETTY III //
Afsluttet konkurrence/september 2018 om 120 ældreboliger på Betty Nansens Allé på Frederiksberg med tilhørende Centerdel

EGENOMSORG OG HJEMLIGHED
En af vores bærende idéer er at give beboerne oplevelsen af KONTINUITET i deres liv på trods af det store skift i deres nære omgivelser.
Vi ønsker ikke en institution men et hjem – vi ønsker at bryde den store skala ned og sprede boligerne ud i egne kvarterer – for der at skabe hjem og hjemlighed.
Vi har nedbrudt institutionen og skabt en række selvstændige boenheder, der skaber mulighed for individualitet og identitet. Den enkelte bolig er tænkt ud fra at kunne give den enkelte beboer den bedste pleje. Boligerne er samlet rundt om fællesarealerne, hvor beboerne mødes i et trygt fællesskab omkring dagliglivets centrale funktioner, med køkken og opholdsarealer.
Hver bogruppe består af 15 boliger og hver etage har to bogrupper med fælles personale og adm kontor. Således er det muligt at skabe en større intimitet i den lille gruppe mens man hurtigt kan udvide sin horisont ved at deltage i livet i nabogruppen.

LIVET MED RESTEN AF BYEN
Hjemlighed – Tilhørsforhold – Tryghed, har vi valgt som motivord for at arbejde med at nedskalere vores bebyggelsen. Vores hus er delt op i to bygningskroppe som griber ind i hinanden og skaber generationernes plads – vi arbejder med at nedbryde den store skala i mindre bidder af overskuelige og genkendelige størrelser. De to bygningskroppe danner i fællesskab en kompakt form – en form der fremmer fællesskab – en form der fremmer bæredygtighed – socialt og energimæssigt.
Huset er organiseret med en base – stueetagen, der rummer centerdelen og fællesfunktioner. Herpå rejser boligerne sig i to fireetagers boligkroppe der rummer plejecentrets bogrupper.

ET GODT HJEM
Når man kommer til boligetagen er det let at orientere sig. Direkte ved siden af elevatoren finder man leder og personalekontor. Herfra bliver man ført ud til boligerne. Vi har under delt etagerne i to boliggrupper. Hver gruppe er på 15 boliger og rummer udover boliger fællesarealer til køkken og ophold.
Fællesarealerne danner boliggruppens kerne, hvor alle kan mødes i hjemlige rammer. Det åbne indre er med til at fjerne institutionspræget og gør det nemt for beboerne og personalet at få dagligdagen til at fungere.
De små bogrupper gør det muligt at placere beboere med et lille overskud eller demens, i mindre enheder med få ansigter at skulle huske og forholde sig til.
Personalet er altid i nærheden af beboerne, hvilket giver tryghed begge veje og gør at der er få skridt at tage for at komme til hjælp.
Vi har etableret ”orangerier” i hver boliggruppe. Her kan de mindre mobile nyde udsigten og stemningen i det grønne.

TRÆHUSET/ FACADER, MATERIALER OG STOFLIGHEDER
Bygningens ydre er et træhus hvor træet skaber spil i facaderne og rammer boligernes vinduespartier ind. Valget af træ er et ønske om at skabe genkendelighed – men også udfra at have en høj værdi på bæredygtighedsskalaen, da træ bidrager med et positivt co2 aftryk, sammenlignet med andre materialer, og det har en lang levetid og et lavt vedligeholdelsesniveau.
Huset folder sig ind og ud – og i indfoldningerne over terrasserne, vil beboerne være tæt på materialet og kan opholde sig op ad træets varme lød. Det er ikke kun et spørgsmål om stoflighed – men også et spørgsmål om at skabe genkendelse – og give vores hus en særlig identitet.
Således vil man altid kunne finde hjem – og italesætte at man bor i træhuset.
Tagfladerne er begrønnede for at forsinke regnvandet – men også for at bidrage med en opbygning som giver taget en lang levetid.

Henter Billede