ProjektBlågårds skole

Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

X

Blågårds skole

BLÅGÅRDS SKOLE

Skolesammenlægning af BLÅGÅRDSSKOLE & HELLIGKORS SKOLE til EN SKOLE: BLÅGÅRDSSKOLE

JJW har i tæt dialog med brugergrupper og bygherre, forvandlet to skoler til en moderne skole der kan møde fremtidens udfordringer.  Kvarterets store sociale udfordringer, er en afgørende forudsætning for vores håndtering af brugerprocessen. Medejerskab både hos personale men også forældre og elever er altafgørende for en succesfuld skolesammenlægning.

JJWs initiativ til etablering af ny kantine med den store siddetrappe, har med stor succes engageret forældre til de tosprogede børn. Den nye funktion giver forankring hos kvarterets beboere. Fordi familierne bruger skolen aktivt, skabes der værdifulde relationer som giver tryghed og motiverer de tosprogede elever. Forbindelsen mellem ude og inde inviterer til fysisk aktivitet.

Rumlige løsninger der skaber mulighed for mangfoldighed, og som samtidig inviterer til venskab og inklusion.

Omstrukturering af skolens funktioner, og grundlæggende indvendige ombygninger giver tidssvarende basis områder med klasserum der er knyttet til lyse og åbne fælles områder.

JJWs ydelser:

Projekteringsledelse – programmering – brugerinddragelse – design – dispositions forslag – projektforslag – Bygherrerådgiver under totalentreprise – landskab

Projektet stod færdigt i 2009

Henter Billede