ProjektBOFÆLLESSKABET MIDGAARD

Projektbeskrivelse

BOFÆLLESSKABET MIDGAARD Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

X

BOFÆLLESSKABET MIDGAARD

SENIOR BOFÆLLESKABET MIDGAARD/ afsluttet totalentreprisekonkurrence om  opførelse af 28 almene boliger som bofællesskab ved Farum med DGNB-certificering.

Seniorbofællesskabet Midgaard er ideen om en unik boform, der udfordrer den måde
vi normalt tænker alder og bolig på, formet ud af visionen: tryghed, fællesskab og
bæredygtighed
Boformen er meget socialt bæredygtig, og henvender sig til mennesker på forskellige stadier
i livet og tilværelsen: den enlige, ægteparret, den fraskilte, mennesker på arbejdsmarkedet
og mennesker uden for arbejdsmarkedet – men ønsket om egen bolig, kombineret med et
stærkt socialt fællesskab, binder dem sammen i ønsket en boform. Fællesskabet er ikke et
krav, men et varmt tilbud lige uden for egen dør.
Vi har i udformningen af nærværende forslag til Seniorbofællesskabet Midgård, taget
arkitektonisk udgangspunkt i netop denne tanke: at skabe rum for individet og fællesskabet – på én og samme tid.

Henter Billede