ProjektBørnehuset Kirkebjerg

Uddrag

Børnehuset Kirkebjerg er en ny profilinstitution med særlig fokus på ’Idræt, bevægelse og kulturelle udtryksformer’. Huset skal rumme 180-200 børn samt tilhørende personale.

Projektbeskrivelse

Børnehuset Kirkebjerg Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Erik Skytte

X

Børnehuset Kirkebjerg

Børnehuset Kirkebjerg er en ny daginstitution i den nye Kirkebjerg-bydel, hvor der opføres ca. 2.000 nye boliger. Huset skal rumme 180-200 børn samt tilhørende personale.

Institutionen er en profilinstitution med særlig fokus på ’Idræt, bevægelse og kulturelle udtryksformer’ i overensstemmelse med Brøndby 2030-statategiens mål om mere idræt, sport og bevægelse hele livet og kommunens ’Bevæg Dig For Livet’-aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI. Idræts- og kulturprofilen understøttes bl.a. af motorikstyrkende og aktivitetsfremmende elementer inde og ude.

Byggeriet er i to plan og disponeret med 4-6 børnegrupper med mulighed for tværgående aktiviteter grupperne og børnene imellem. Byggeriet DGNB-certificeres.

Ud over selve børnehuset og udearealerne i forbindelse med dette omfatter opgaven bygherrerådgivning og landskabsarkitektrådgivning ifm. udarbejdelse af helhedsplan for det omkringliggende byområde, ’Megamatriklen Kirkebjerg’ der omfatter 20.000 m2. Området disponeres med henblik på at skabe et fælles rekreativt miljø for de omkringliggende byggerier og binde de nærliggende bymiljøer sammen. Området indrettes bl.a. med vandelementer.

JJWs YDELSER omfatter bygherrerådgivning med udførelse af volumenstudier, programmering og dispositionsforslag, koordinering af brugerinddragelse, udarbejdelse af samlet grundlag for udbud i totalentreprise, afholdelse af udbud i totalentreprise samt bygherretilsyn.

Sted / Tranehaven 31, 2605 Brøndby
Bygherre / Brøndby Kommune
Areal / Bygninger 2.500 m², Udearealer brutto 4.000 m² /Byområde 20.000 m2
Opgaveform / Bygherrerådgiver, arkitekt, landskab, interiør

Henter Billede