ProjektBørnehuset Kirkebjerg

Uddrag

Børnehuset Kirkebjerg er en ny profilinstitution med særlig fokus på ’Idræt, bevægelse og kulturelle udtryksformer’. Huset skal rumme 180-200 børn samt tilhørende personale.

Projektbeskrivelse

Børnehuset Kirkebjerg Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Erik Skytte

Nyheder

X

Børnehuset Kirkebjerg

Børnehuset Kirkebjerg er en ny daginstitution i den nye Kirkebjerg-bydel, hvor der opføres ca. 2.000 nye boliger. Huset skal rumme 180-200 børn samt tilhørende personale.

Børnehuset Kirkebjerg er en profilinstitution med særlig fokus på ’Idræt, bevægelse og kulturelle udtryksformer’ og institutionen rummer mange spændende løsninger, der understøtter bevægelse og fællesskab på tværs af børnegrupper. F.eks. inkluderer faciliteterne en lille tagterrasse på 1.sal, gangarealer, der motiverer til motorik og bevægelse, mens trygge grupperum åbner mod et fælles torv. I værkstedsrummet kan børnene udfolde deres kreativitet. Det er også muligt at klatre i net mellem etagerne, udforske klatrereolen, eller mødes i bygningens fælles multisal.

Arkitektonisk leger byggeriet med grænsen mellem inde og ude – mens uderummet byder på varieret legeplads, bygget til bevægelse og udvikling af børnenes kropforståelse.

Bygningens facader spiller en vigtig rolle i bygningens arkitektur, der er kendetegnet af store glaspartier, der lukker dagslyset ind. Mens facaden mod gaden er muret, vil facaden mod legepladsen være af træ og have et mere transparent og åbent udtryk. Den murede facade mod gaden vil således danne modspil til et blødere indre med træfacader og store glaspartier, der arkitektonisk åbner bygningen mod legepladsen og skaber god forbindelse mellem ude og inde. Bygningen opføres i røde genbrugstegl.

Byggeriet er i to plan og disponeret med 4-6 børnegrupper med mulighed for tværgående aktiviteter grupperne og børnene imellem. Byggeriet DGNB Guld certificeres.

Ud over selve børnehuset og udearealerne i forbindelse med dette udfører JJW Arkitekter bygherrerådgivning og landskabsarkitektrådgivning ifm. udarbejdelse af helhedsplan for det omkringliggende byområde, ’Megamatriklen Kirkebjerg’ der omfatter 20.000 m2. Læs mere her.

JJWs YDELSER omfatter bygherrerådgivning med udførelse af volumenstudier, programmering og dispositionsforslag, koordinering af brugerinddragelse, udarbejdelse af samlet grundlag for udbud i totalentreprise, afholdelse af udbud i totalentreprise samt bygherretilsyn.

Sted / Elementfabrikken 7, 2605 Brøndby
Bygherre / Brøndby Kommune
Areal / Bygninger 2.500 m², Udearealer brutto 4.000 m² /Byområde 20.000 m2
Opgaveform / Bygherrerådgiver, arkitekt, landskab, interiør

Henter Billede