ProjektBROHUSET – sundheds og medborgerhus

Uddrag

Fra uddannelsesinstitution til fælles kommunalt byggeri med flere funktioner

Projektbeskrivelse

BROHUSET – sundheds og medborgerhus Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Karen Stokholm

X

BROHUSET – sundheds og medborgerhus

Brohuset, en 12.000 m2 stor bygning i hjertet af Ishøj, blev købt af Ishøj Kommune i december 2018. Bygningen har tidligere huset uddannelsesinstitutionen NEXT, men er nu ombygget og forvandlet nu til et moderne sundheds- og medborgerhus.

Brohuset huser faciliteter til lægehus, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen,
fodterapeut, kiropraktor, øjenambulatorium, den kommunale ungeindsats, værested, borgercenter, rehabiliterings- og træningscenter, hjælpemiddelcentral, forenings- og netværksområde, seniorværksted og fælleskøkken.

Ambitionen er at Brohuset efter omdannelsen bliver et moderne centrum for sundhed, trivsel og livskvalitet for Ishøjs borgere. Et hus, der giver borgerne mulighed for at mødes på tværs af deres forskelligheder og opbygge nye fællesskaber med fokus på sundhed og medborgerskab. Store dele af Brohuset er bygget om, så bygningen fremstår moderne og funktionel til de nye funktioner.

Det store projekt er udført i partnering i et meget tæt samarbejde mellem JJW som arkitekt og landskabsarkitekt, Casa som totalentreprenør og EKJ som ingeniør.

Etape 1 omfatter ombygning af eksisterende bygninger til lokaler for Foreningsliv og Netværksområdet samt lokaler til kiropraktor på ca. 2.800 m² . Dertil nedrivning af ca. 3.900 m² eksisterende bygning.

Etape 2 omfatter ombygning af eksisterende bygninger til rehabiliterings- og træningsfaciliteter samt nybygning af rehabiliteringspladser. Derudover etableres tilstødende udearealer og tilgængelighedsrampe samt trappeanlæg i terræn. Ny- og ombygningen omfatter ca. 1.900 m². Dertil kommer nedrivning af ca. 800 m².

Etape 3 omfatter ombygning af eksisterende bygninger til hjælpemiddelcentral, lokaler til foreningsliv og netværksområde samt et public serviceområde med værksted og ejendomsservice. Ombygningen omfatter ca. 2.000 m² inkl. kælder. Dertil kommer nedrivning af 150 m².

Etape 4 omfatter etablering af resterende udearealer som parkeringsarealer samt øvrige befæstede og grønne arealer og udgør ca. 10.000 m².

FAKTA

Sted / Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj
Bygherre / Ishøj Kommune
År / 2020-2023
Areal / 6.700 m² + 10.000 m² udearealer
Projektsum/entreprise / 109 mio. kr. (etape 1 ca. 22. mio.)
Opgaveform / Partnering
JJW rolle / Arkitekt- og landskabsarkitekt
JJW ydelser / Programmering, projektering i alle faser (dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbudsprojekt), brugerinddragelse
Miljøtiltag / Genbrug af byggematerialer, energioptimering og LCA-analyser og brug af materialer, som har lav påvirkning på miljøet.

Henter Billede