ProjektCampus Roskilde

Projektbeskrivelse

Campus Roskilde Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

X

Campus Roskilde

IKKE REALISERET KONKURRENCE FOR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND/juni 2016

HUS FOR LÆRING
Udgangspunktet er på den ene side et stærkt byggeprogram med mange funktioner og behov – ikke mindst arealbehov, og på den anden side en inspirerende masterplan med en landskabelig og arkitektonisk tilgang samt et udbredt og skråt orienteret byggefelt. Opgaven er at omsætte dette til et greb, der omfatter en ny velintegreret bygning, der føjer sig til stedets helhed og typologi og samtidig forholder sig åbent og inviterende i forhold til omgivelserne.

Vores forslag understøtter masterplanen og forholder sig til den særlige kontekst i form af stedets helhed, orden og typologi, som den nye bygning bliver en del af. Ud over ønskerne fra byggeprogrammet har vi tilføjet egne erfaringer og værdisæt i forhold til at bygge velfungerende studiemiljøer.

Vi har bestræbt os på at skabe et sted, der passer ind og fremhæver de eksisterende kvaliteter og tilføjer det savnede fællesskab samlet i et moderne sprog, forankret i den stærke kontekst. Vi har samtidig søgt at skabe et sted, der kan rumme alle skalatrin af fællesskaber fra den lille studieniche til blot få sammen, over grupperummet for flere eller mange til det store fællesrum for alle.

Den nye bygning kalder vi Hus for Læring. Huset skal samle hele campus, ude og inde. Det bliver et sted, der kan rumme hele campus som kantine, forelæsningssal og festlokale. Et samlende hus, der inviterer landskabet og campus brugere indenfor i et generøst rum, med højt til loftet.

FAKTA
Projekt / Campus Roskilde
Sted / Maglegårdsvej, Roskilde
Bygherre / Erhvervsakademi Sjælland
Areal / 4.100m² nybyg/ ca.1500m² ombygningen
Opgaveform / ikke vundet Konkurrence/ totalrådgivning
Samarbejdspartnere/ Adserballe og Knudsen, Rambøll

Henter Billede