ProjektCBS student innovation house

Projektbeskrivelse

CBS student innovation house Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Ole Hornbek

X

CBS student innovation house

CBS udskrev i efteråret 2017 en konkurrence om et Student Innovation House i den gamle politistation på Frederiksberg. I samarbejde med Urgent Agency, C&W Arkitekter og Moe rådg. Ingeniører udarbejdede vi en arkitektonisk tilgang og strategi for et kommende sted for de studerende, forskere fra hele verden og private og offentlige samarbejdspartnere.

FORANDRING & FÆLLESSKAB

Der er en stærk kraft bag, at ville skabe et hus for studenterengagement og innovation i den gamle politistation på Frederiksberg. Et visionært og engagerende studenterhus, som gennem dets aktiviteter og brugere skaber positiv, langsigtet og bæredygtig

FORANDRING i samfundet – ægte og virkelig impact! Et hus for FÆLLESSKAB, hvor man føler sig velkommen og inviteret, føler sig udfordret og inspireret. Et hus hvor man kan være mange sammen, 2 & 2 eller for sig selv. Men aldrig udenfor. Student Innovation House skal rumme liv, skabe ideer, løse problemer… for, med og om mennesker. I det daglige skal det være et laboratorium for udvikling af fællesskab, fra vision til praksis. Et sted hvor store projekter søsættes, bæredygtige tanker formes, og fællesskab og ansvar afprøves 1-til-1 med opvask og affaldssortering.

PROGRAMMET

Programmet for Student Innovation House er opdelt i 4 platforme: Student Society, Impact Lab, Social Science Lab og The Commons. De 4 platforme skal både kunne fungere hver for sig, men også hver især sprede sig ud og ” indtage” de andre områder. Nogle dage, og på nogle tidspunkter, vil stort set alle rum og aktiviteter blive udfyldt af en af platformene, eksempelvis ved workshops for mange deltagere, andre dage holder hver funktion sig indenfor sit område. Hvor Student Society, Impact Lab, Social Science Lab er 3 nærmere definerede funktioner er THE COMMONS husets rygrad, mellemrummet, hjertet og den programmatiske lim, der holder hele huset sammen. Vi forestiller os, at THE COMMONS, som skal bruges af alle, kunne placeres i nogle af husets mest karakteristiske rum fra kælder til kvist og suppleres med nye rum, hvor der er brug for det.

IMPACT LAB

Vi har en ide om at placere IMPACT LAB oppe under taget, hvor bygningen er mindst bevaringsværdig, er der størst mulighed for at slå sig løs og skabe andre og nye rumligheder. Studerende og besøgende trækkes hele vejen op i huset til IMPACT LAB og kommer derved forbi de andre aktiviteter, på vej op på toppen, hvor der venter både overraskende rum og kig ud til omverdenen. IMPACT LAB placeres i tæt sammenhæng med andre af funktionerne fra THE COMMONS, så der skabes et overlap mellem det programmerede og planlagte og det spontane liv, der kommer til at opstå i huset. Et af mange forslag til hvordan huset kan disponeres og bruges, som vi håber at kunne undersøge og uddybe meget mere.

Henter Billede