ProjektCISCO

Uddrag

Cisco er verdens førende leverandør inden for netværk, der ændrer måden, hvorpå mennesker skaber forbindelse, kommunikerer og samarbejder. JJW har indrettet Cisco´s adresse i nordhavnen med udsigt til Svanemølleværket og Københavns nye kommende bydel.

Projektbeskrivelse

CISCO Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

X

CISCO

Cisco er verdens førende leverandør inden for netværk, der ændrer måden, hvorpå mennesker skaber forbindelse, kommunikerer og samarbejder. JJW har indrettet Cisco´s adresse i nordhavnen med udsigt til Svanemølleværket og Københavns nye kommende bydel.

UDFORDRING AF ARBEJDSFORMER OG NYTÆNKNING AF FYSISKE RAMMER
JJW løser en stor del opgaver for internationale virksomheder. vedr. deres danske domiciler og kontorer
Dette sker ofte i et samarbejde med lokale firmaer, der varetager ejendomsrådgivning, og vejleder omkring Indgåelse af nye lejemål. I den forbindelse forestår JJW med behovsafklaringer, arealanalyser og testindretninger til brug for lejemålsvurderinger. I det videre forløb spænder opgaverne fra udarbejdelse af designkoncepter til aflevering af færdigt byggeri. I tilgangen til disse opgaver er det altid et grundparameter for JJW, at virksomhedernes kerneværdier skal afspejle sig i alle aspekter af projektet, og at de også bringes visuelt til udtryk i arkitekturen. Gennem hele forløbet varetager JJW den tætte koordinering og dialog mellem projektets parter, således at virksomhedernes
Internationale guidelines forenes med de lokale aktørers behov.

Eli Lilly, British American Tobacco, Bain & Company og Cisco Systems er eksempler på opgaver af denne type. De udmærker sig ved alle at forholde sig konstruktivt og nytænkende til arbejdsformer og de fysiske rammer, der skal understøtte disse aktiviteter. I alle projekterne har virksomhederne gennemgået en markant
transformation fra mere traditionelle kontorformer til åbne, dynamiske konstruktioner, der understreger Teamarbejde og vidensdeling.
Cisco Systems Danmark er et nyligt afleveret projekt, hvor man i særlig grad har ønsket at udfordre arbejdsformer og faste arbejdspladser, til i stedet at arbejde i en åben struktur med flydende arbejdspladser, og et varieret udbud af steder for arbejde, lige fra lounges og caféer til intime private rumligheder.

FAKTA
Projekt / Kontor, indretning og designkoncept
Sted / Lautrupsgade 7, 2100 København Ø
Bygherre / Cisco WPR Work Place Ressources
År / 2012-2013
Areal / 2.000 m²
Byggesum / 13,5 mio. kr.
Rådgivningsform / Bygherrerådgivning, lejerrådgivning ifm. udarbejdelse af indretnings- og designkoncept
Samarbejdspartnere / CBRE
Arkitekt / JJW – rumdesignere
JJW ydelser / Rådgivningen har omfattet valg af lejemål, testindretninger, udarbejdelse af ombygnings og designkoncept og tilhørende koordinering, desgin, specialinventar, prisindhentning og tilsagn

Henter Billede