ProjektDET NYE HØRGÅRDEN

Projektbeskrivelse

DET NYE HØRGÅRDEN Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

By og bolig

Bygherre

3B

Samarbejdspartnere

Holmgaard Ingeniører / Liw Planning / NCC

Rådgivningsform

Arkitektrådgivning

Kontakt

Kontaktperson: Lisbeth Nygaard Olsen

Nyheder

X

DET NYE HØRGÅRDEN

Med fokus på tilgængelighed og ligeværdighed er Plejecenter Hørgården blevet renovereret og udvidet. JJW har været arkitekt og indretningsarkitekt på projektet.

Det nye plejecenter danner en tryg ramme for samspil mellem generationer og tilbyder et åbent miljø, hvor mennesker kan mødes i øjenhøjde, uden at der er gået på kompromis med de private og nære rum.

Med projektet er de tre hidtil adskilte bygninger af hver fem etager samlet til en enkel enhed forbundet af transparente mellembygninger udformet som gader med aktivitetskarnapper på alle etager. Dermed er alle boenheder og fællesfunktioner samlet både visuelt og fysisk.

Den overordnede disponering er enkel og logisk. I stueetagen er der indrettet overordnede og semioffentlige fællesfunktioner, der øger samspillet med lokalområdet. Her findes bl.a. et nyt fælles spise- og aktivitetshus med tæt forbindelse til de offentlige udearealer, der omfatter skolehave, nyttehave, erindringshave, sansehave og LAR-anlæg.

På plejecenterets øvre etager er der indrettet 189 plejeboliger. Hver enkelt bolig understøtter den enkelte beboers integritet og værdighed., bl.a. med brug af moderne velfærdsteknologi. Videre har der været fokus på at skabe rummelige og lyse rammer, der imødekommer moderne plejebehov for beboere såvel som personale.

ARBEJDSGLÆDE
Et plejecenter er også en arbejdsplads, og vi mener, at glade medarbejdere giver bedre pleje. Derfor er bebyggelsen renoveret med fokus på optimale arbejdsforhold, åbne, lyse og funktionelle rum og korte overskuelige gangafstande, for dem der dagligt skal færdes på stedet.

FREMTIDSSIKRING
Hele projektet er udviklet med henblik på at fremtidssikre bebyggelsen, bl.a. i form af øget fleksibilitet, brug af robuste materialer og let adgang til vedligehold og udskiftning af bygningsdele. Byggeriet lever op til energikravene i BR2020, hvilket bl.a. er opnået gennem fokus på energioptimering via optimering af klimaskærmen.
Der er ligeledes arbejdet med social bæredygtig i form af mødesteder inde og ude, ligesom der er fokuseret på tilgængelighed og ligeværdighed indenfor plejecenterets fysiske rammer.

På baggrund af en omfattende brugerinddragelsesproces er det lykkes at skabe et bæredygtigt og fremtidssikret plejecenter der sætter mennesket i centrum.

Henter Billede