ProjektErgoGroup

Uddrag

Konkurrence om EDB ErgoGroups nye hovedkontor i Osloregionen, December 2010
Ikke realiseret.

Projektbeskrivelse

ErgoGroup Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

X

ErgoGroup

PROLOG – FORM FØLGER BELIGGENHED
Lyksaker er et ny etableret erhvervsområde udenfor Oslo i forbindelse med den gamle Fornebu lufthavn.
PROSPERITY´s beliggenhed er meget attraktiv. Udviklingen af Fornebu og nedlæggelsen af lufthavnen har vist sig at tiltrække både tunge erhvervskoncerner som Telenor og Statoil men området er også blevet attraktivt som boligområde med tilhørende infrastruktur og faciliteter.
Både fra det offentlige og det private er der udtrykt høje ambitioner og defineret klare mål for at området skal have en høj arkitektonisk og sammenhængende kvalitet.
Samlokaliseringen mellem erhvervsliv, forskning og der hvor folk bor og har deres daglige liv giver nogle unikke muligheder for området – et attraktivt og livligt kraftcenter udenfor Oslo.

KONCEPT – FORM FØLGER FUNKTION
Konceptet for det nye kontorhus består af en enkel, kompakt og overskuelig struktur baseret på en kombination af rationelle konstruktioner og dimensioner kombineret med et organisk og identitetsskabende formsprog.
Formen samler bygningen, skaber kontakt mellem mennesker og giver rumlige løsninger der inviterer til kommunikation udover at være let at færdes og finde rundt i.
Det konceptuelle greb er svar på programmets areal og kravspecifikationer – men vigtigst af alt i besvarelsen, har været at skabe en NY samlende identitet for EDB ErgoGroups nye hus.
Huset er tænkt indefra og ud – et hus der skaber et varieret og stimulerende arbejdsmiljø med optimal kvalitet for den enkelte arbejdsplads. Alle arbejdspladser ligger langs den svungne facade med direkte dagslys og udsigt.
Fællesfaciliteterne er placeret i midten af de fire volumener omkring interne atrier. De fire fløje samles og organiserer sig i et indre centralrum. Centralrummet bliver det visuelle og funktionelle bindeled for hele huset.
Husets hovedform med de fire blade der samles i midten skaber sammenhæng og identitet for organisationen – fra det enkelte individ til en fælles identitet for EDB ErgoGroup

Henter Billede