ProjektSyd og Sønderjyllands politi

Projektbeskrivelse

Syd og Sønderjyllands politi Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Janne Raahauge Dyhr

Nyheder

X

Syd og Sønderjyllands politi

Esbjerg politistation er sammen med den tidligere rets bygning blevet ombygget til en sammenhængende struktur med åbne lyse kontorer
Branding: Fusionen af 3 stationer blev gennemført i 2007. Men først nu har der været økonomi til at gennemføre byggeprojektet. Indretnings opgaven skal understøtte forandringen og det at det er en samlet ny enhed. De steds specifikke kunstværker er udarbejdet af Jørgen Carlo Larsen se mere her
Bæredygtig tiltag: Projektet fordrede genanvendelse af inventar, men af økonomiske årsager valgte man undervejs i processen at indkøbe nyt inventar, da genbrug af eksisterende inventar krævede mere planlægnings-og tegnings arbejde end ny indkøb.
Innovation og åbenhed: Ombygning har medført en stor forandring fra lukkede kontorer til åbne kontormiljøer. Som en del af byggeriet har en ny åben og borgervenlig modtagelse vist sig at være tillidsskabende og konfliktminimerende. Borgeren møder simpelthen politiet på en ny og mere fordomsfri måde.

FAKTA
Projekt / Hovedpolitistation, ombygning
Sted / Kirkegade 76, 6700 Esbjerg
Bygherre / Bygningsstyrelsen
År / 2012-2015
Areal / 8.000 m²
Opgaveform / Bygherrerådgivning i samarbejde med Grontmij
JJW ydelser / Bygherrerådgivning
Herunder brugerproces og ideoplæg, tilpasning af planløsning og materialer, afklaringer med interessenter og brugere, Illustreret byggeprogram, udbud i totalentreprise og indretning.

Henter Billede