Projektfremtidens boliv på Kellersvej

Projektbeskrivelse

fremtidens boliv på Kellersvej Projektbeskrivelse

X

fremtidens boliv på Kellersvej

2.PRÆMIE I KONKURRENCE OM “BOLIV, FREMTIDENS BOLIGER OG LIV PÅ KELLERSVEJ, GLADSAXE

I samarbejde med Schul Landskab og Moe Råd. Ingeniører

Afgjort september 2015

Projektet indbefattede etablering af 78 almene plejeboliger i nybyggeri og botræningstilbud i eksisterende byggeri.

KULTURARV/ OMSORG/ STØJ

På Kellersvej er kulturarven tilstede på mange forskellige niveauer. Som en milepæl for psykiatrien sidst i det nittende århundrede og i forståelsen af mennesker med særlige behov. Et sted på landet – med ro, natur og udfoldelsesmuligheder – i en verden der i modsætning til den omkringliggende verden – havde plads til at beboerne kunne udfolde sig, og forløse egne ressourcer. Der blev gjort noget ud af det – til formålet byggede man smukke bygninger af høj kvalitet, som kunne værne om beboerne, og respektere og anerkende deres særlige behov. Fra at ligge afsondret på landet, tæt på mosen er Kellersvej i dag blevet omringet af infrastruktur. Stedet er blevet en ø i et infrastrukturelt inferno, med en høj dynamik både visuelt og akustisk.

Vi har søgt at løse opgavens kompleksitet ved at analysere de givne præmisser – arkitektonisk(kulturarv), brugermæssigt(omsorg) og kontekstuelt(støj).

Vi har at gøre med bygninger af høj bevaringsværdi – både arkitektonisk og i forhold til den høje værdisætning stedet har med sit samlede miljø og den kulturhistoriske betydning, som en pionerbebyggelse i dansk forsorgshistorie. Det er således med stor ydmyghed, at vi går ind og bearbejder og videreudvikler området.

Vi har tegnet en ny og moderne bebyggelse, som bygger videre på stedets stærke karakteristika og historie. Vi har søgt at tænke nyt, når det kommer til beboernes mange forskellige behov, fysisk indretning, fleksibilitet, arbejdsmiljø, energieffektivitet, indeklima, fremtidssikring, klimatilpasning, bæredygtighed, holdbarhed og totaløkonomi. Udgangspunktet for vores besvarelse er at skabe ligeværdige rammer for det gode liv.

Arkitektonisk har udgangspunktet været Kellersvejs eksisterende kvaliteter – som vi har videreudviklet og optimeret. Vi har føjet os til stedets særlige stemning og typologi. Derudfra har vi arbejdet videre med områdets fine vekslen mellem klart definerede bygningsvolumener, der præcist favner sine uderum for derefter at mødes med de store omkringliggende landskabstræk.

Vores typologi egner sig til at værne om mennesker, som har brug for ekstra omsorg og beskyttelse, og danner samtidigt et lydværn, så vi i de indre gårdrum får skabt udendørs ”pauser i støjen”, hvor beboerne vil kunne opholde sig i et rum præget af stilhed og ro. I vores strukturering af bebyggelsen, har vi tænkt planerne udfra fællesskabet – vores bebyggelse skal være rammen om, et indholdsrigt socialt liv, med nicher til privathed i forskellig grad. Der skal være mulighed at skabe og graduere fællesskaber og der skal være optimale forhold omkring tilgængelighed og ligeværdighed. Hver bogruppe værner mod lyden og orienterer sig mod omgivelserne med naturtræk på den ydre side og et bymæssigt stræde/plads motiv mod den eksisterende bebyggelse.

Således skabes rum hvor hver bogruppe får sit eget fodaftryk, og byen og mosen får lov til at flyde i hver sin retning igennem bebyggelsen, så stedet, beboerne og personalet kan mødes og bruge hinanden.

Henter Billede