ProjektFrøsiloen

Uddrag

Frøsiloen er blevet et ikon for København, fordi den er smuk! Og fordi den har en billedskabende storytelling om sin industrielle fortid og omdannelse. Med Frøsiloens reference til Københavns industrielle fortid får man oplevelsen af, at byen har en specifik historie – og dermed bygger det identitet. En på samme tid smuk og billedskabende historie er en god historie, som vi husker og derfor ikoniserer.

 

Kent Martinussen/ DAC

 

Projektbeskrivelse

Frøsiloen Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

By og bolig

Bygherre

NCC

Samarbejdspartnere

MVRDV / Rambøll A/S

Rådgivningsform

Arkitektrådgivning

Kontakt

Kontaktperson: Ole Hornbek

Nyheder

X

Frøsiloen

Ombygningen af Frøsiloen i København er ét af eksemplerne på, hvad de tidligere industribygninger i Københavns havn kan bruges til. Projektet er en radikal videreudvikling af havnearealernes nye brugsmuligheder. Projektet, der vandt konkurrencen, er tegnet af den hollandske tegnestue MVRDV og projekteret og realiseret af JJW.

Siloerne står som rå, nøgne strukturer. Udfordringen ligger – i denne nøgenhed. I siloens strukturelle begrænsning ligger også ombygningens løsning. Det er en begrænsende faktor, at der kun vanskeligt kan skæres store åbninger i beton ringene. Det er muligt, men kompliceret f.eks. at skære høje døråbninger. Hvis man placerede lejligheder inde i siloerne, ville de blive indadskuende i forhold til de omgivelser, der opfordrer til udsyn og udsigt. Dette ville måske være acceptabelt i en lagerbygning, men her ville det være at forspilde en fantastisk mulighed, nemlig at udnytte siloens tomme rum. Når man bygger boligetagerne udad og ikke indad, opstår nye fordele i form af maksimal udsigt og fleksibilitet.

Begge silokerner er overdækket med et spektakulært Texlontag, som for første gang i Danmark er brugt i et boligprojekt. Overdækningen giver et lobbyrum i hele bygningens højde, hvor beboere og besøgende kan bevæge sig op og ned. På denne måde vil siloen danne en ny kerne for projektet, og alle anvendelige dele af strukturen – alle rum, nyder godt af projektets enestående placering. Solvarmen giver desuden bæredygtig
opvarmning af lobbyrummet. Projektet er på i alt 9.800 m2

Henter Billede