ProjektFuresø Rådhus

Projektbeskrivelse

Furesø Rådhus Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

X

Furesø Rådhus

KONKURRENCE OM FURESØ RÅDHUS

Afgjort september 2015

Et nyt samlet rådhus (sammenlægning af Farum og Værløse Rådhus), der etableres via en udvidelse af det eksisterende rådhus på Stiager. Areal: ombygning af 2000m2 eks. areal, ca. 3000m2 tilbygning.

Samarbejde med Adserballe & Knudsen, BOGL landskab, Henrik Larsen Ingeniører.

VISION FOR PROJEKTET

DET GRØNNE VÆRLØSE/

Furesø kommune er en stor grøn oase omgivet af søer, skov- og englandskaber. Borgerne kender deres kommune som en grøn kommune, hvor naturen og de landskabelige kvaliteter aldrig er ude af syne. Vi understøtter det grønne Værløse ved at placere det nye rådhus i en grøn park og trække det grønne med ind i bygningen. En park, der binder rådhuset sammen med idrætsanlæg og boligerne omkring det. Med parkering under opstammede træer foran rådhuset og med træer og grønne elementer i ankomstpassagen gennem rådhuset. Rådhusets medarbejdere får også en grøn hverdag med kig ud i trækronerne, en frokostterrasse ud i parken og midt i deres arbejdsområde en taghave, en grøn oase.

SAMMENHÆNG MED BYEN/

Den røde belægning på pladser og gader binder Værløse Bymidtes sammen. Som en rød løber byder den velkommen og leder videre gennem byen, udvider sig og bliver til pladser eller snævrer ind til smalle stræder. Den fortsætter på en bro tværs over Stiager, men når aldrig rigtig at få fat på den anden side af vejen. Vi fortsætter den røde løber på den anden side af vejen, rundt om bygningen med forgreninger igennem rådhusets indre passage og stiforbindelser videre hen til indgangen til det nye Rådhus og idrætshallerne. Den røde løber binder Værløses to halvdele sammen og sikrer kontakten mellem handelsliv, kulturliv, idrætsliv og rådhus.

DET NYE OMDREJNINGSPUNKT/

Området mellem indgangen til Rådhuset og idrætshallerne bliver det nye omdrejningspunkt for aktiviteter for byens borgere. En grøn og venlig rådhusplads hvor alt fra markedsdage til sportssamlinger, over fejringer og borgerarrangementer kan forgår. Midt på pladsen placerer vi et stort cirkulært element, Rådhusskålen, med en kant at sidde på hele vejen rundt og en åben flade i midten. Et opholdssted i dagligdagen for nogen der venter, leger, mødes, kigger på… og til særlige lejligheder en åben scene til koncerter, danseforestilling eller marked. Åbent for mange anvendelser, på alle tider. Byens nye mødested og et visuelt samlingspunkt.

BORGEREN I CENTRUM/

Et rådhus er demokratiets hus og forvalter samfundets retter og pligter tæt på det enkelte menneske. Rådhuset skal i sin karakter forvalte det mandat borgerne har givet kommunen til på en gennemsigtig og rimelig måde at træffe beslutninger på alles vegne. Det er et sted, der både skal have værdighed og indgyde respekt, samtidig med at det skal være i øjenhøjde med alle borgere og brugere. Og give de medarbejdere, der har deres arbejdsdag i huset, de bedste rammer for at opfylde borgernes mangerettede ønsker og behov. Det nye rådhus bliver både værdigt og uhøjtideligt, med smukke rum og højt til loftet, naturmaterialer og robuste overflader, inviterende steder og transparente facader. Et rådhus, der afspejler den vision Furesø Kommune har for et tæt og engagerende fællesskab med sine borgere.

ARBEJDSPLADSEN/

Rådhuset er en arbejdsplads for mange mennesker med meget forskellige arbejdsopgaver. Fælles for dem er et fællesskab omkring kommunens borgere og de opgaver der skal løses. Kravene er høje til effektivitet og professionalisme med adskilte adgangsveje, formelle mødesale, høje sikkerhedskrav og faglige opdelinger. Samtidig er det også en arbejdsplads for mennesker, der skal føle sig hjemme i huset og blandt kollegaerne. I det nye åbne rådhus kan medarbejderne følge med i livet i huset, mere uformelt møde kolleger og dagligt mærke husets puls og energi. Husets organisering er dermed ikke udelukkende defineret af den enkeltes fag og behov, men understøtter også de menneskelige relationer og hele organisationens sammenhængskraft og agilitet.

BÆREDYGTIGHED/

Furesøs nye rådhus bliver ikke bare et grønt rådhus i kraft af beliggenheden i en park og den grønne taghave. Det bliver også et ”grønt” hus fordi bæredygtighed er tænkt ind på alle niveauer i udviklingen af projektet med fokus på de tre bæredygtige søjler: Den sociale, den miljømæssige og den økonomiske bæredygtighed.

Et samlet rådhus, der giver muligheder og steder tilbage til byen og borgerne, integrerer naturen og tager hånd om menneskers velvære og sundhed. Et byggeri, der genbruger og transformerer bygninger og materialer, reducerer energiforbrug, optimerer driften gennem tekniske og langsigtede løsninger og selv producerer ressourcer.

Henter Billede