ProjektGADEHAVEGÅRD

Uddrag

Vi ønsker med vores forslag at forny mens vi respekterer og bygger videre på de mange kvaliteter GHG rummer. Vi ønsker med vores greb at styrke og bygge videre på typologiens gode sider, fine rum og smukke beplantning i en respekt for det som er hjem og ramme for mange beboere, nu og i fremtiden

Projektbeskrivelse

GADEHAVEGÅRD Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Sara Ettrup

Kontaktperson: Ole Hornbek

X

GADEHAVEGÅRD

OPDRAG – Afsluttet konkurrence/ det første fysiske svar på Ghettoplanens mål om at reducere eks. bygningsmasse og tilføre nye bebyggelser og ejerformer, i boligbebyggelser der af forskellige årsager er havnet på Ghettolisten.

EN SOCIAL BEVIDSTHED

”Gadehavegård er Danmarks smukkeste Ghetto”, sådan siger man i Gadehavegård – og sådan ser vi opgaven – at bevare det smukke og bygge videre på de iboende kvaliteter i vores arbejde med at skabe en blandet og inviterende by. Vi er gået ind i opgaven med en bevidsthed om projektets sociale skrøbelighed, sårbarhed politiske betændthed. Vi har med bebyggelsesplanen ønsket, at de nuværende beboere, som fortsat skal bo i Gadehavegård, kan genkende sig selv i det nye GHG. Det betyder, arkitektonisk, at bebyggelsesplanen bygger videre mange kvaliteter, planen allerede rummer – kvaliteter som også er eftertragtede i mange ”velfungerende” byområder; grønne udearealer, bilfrie områder, solvendte terrasser m.fl..

OPLØSNING AF BARRIERER

Vi ønsker med vores forslag at forny mens vi respekterer og bygger videre på de mange kvaliteter GHG rummer. Vi ønsker med vores greb at styrke og bygge videre på typologiens gode sider, fine rum og smukke beplantning i en respekt for det som er hjem og ramme for mange beboere, nu og i fremtiden. På baggrund af vores værdianalyse, tager vores hovedgreb udgangspunkt i at styrke de kvaliteter typologien besidder; I GHG´s overordnede DNA er de generelle kvaliteter forholdet mellem bygninger og udearealer. Der hvor den nuværende bebyggelse svigter, gennembryder vi de lange monotone uderum, og skaber sammenhæng med resten af bebyggelsen.

FRA MUR TIL FORBINDELSE

Vi ændrer den øst/vestgående blokrække og transformerer den til en række af nye bolig- og bygningstyper, der som en lynlås samler bebyggelsen. En af udfordringerne i den gamle bebyggelsesplan er at de centrale blokke ligger som en uigennemtrængelig mur og deler GHG op i nord og syd. Her åbner den nye struktur for naturlige bevægelser på kryds og tværs af GHG og skaber nye fysiske og visuelle forbindelser – fra mur til forbindelse.

Den nye arkitektur – der med sine spring og forskydninger, ind og ud, op og ned, nærmest danser gennem området, hvor den tager plads mellem de gamle bygningers arkitektoniske kvaliteter, og indskriver sig i GHGs velkendte struktur.

Sted / Gadehavegård, Høje Tåstrup
Bygherre / Domea
År / 2019
Afsluttet konkurrence/ ikke vundet
JJW rolle / Totalrådgiver, arkitekt, landskab
Samarbejdspartnere / Danakon/ JJW Landskab

Henter Billede