ProjektGlentebo og Hvidtjørnen – Udvidelse af børnehuse

Uddrag

Som led i en kapacitetsudvidelse af dagtilbudsområdet i Brøndbyøster i Brøndby Kommune udvides Børnehusene Glentebo og Hvidtjørnen.

Projektbeskrivelse

Glentebo og Hvidtjørnen – Udvidelse af børnehuse Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Erik Skytte

X

Glentebo og Hvidtjørnen – Udvidelse af børnehuse

Som led i en kapacitetsudvidelse af dagtilbudsområdet i Brøndbyøster i Brøndby Kommune udvides Børnehusene Glentebo og Hvidtjørnen.

Børnehuset Glentebo udvides med en ny fløj, der giver plads til en ekstra børnegruppe. I tilknytning hertil foretages en ny landskabsmæssig bearbejdning af udvalgte udearealer for at skabe udvidede opholds- og legerum for børnene.

Børnehuset Hvidtjørnen udvides for at give plads til endnu en børnegruppe. Der etableres en ekstra tagetage på en eksisterende fløj, som indrettes med personalefaciliteter, hvilket frigør plads til endnu en børnegruppe i stueetagen. Brugerne genhuses under ombygningen.

JJW HAR YDET gennemgående rådgivning – først som bygherrerådgiver i forbindelse med brugerinddragelse og programmering, hvorefter JJW er overgået til at være totalrådgiver i forbindelse med design og projektering af myndighedsprojekt og udførelsesprojekt samt udbud i hovedentreprise med tilsyn og byggeledelse under udførelsen.

Sted / Glentemosen 15 og Fuglemosen 18, 2605 Brøndby
Bygherre / Brøndby Kommune
År / 2020 – 2021
Areal / Bygninger 800 m², Udearealer 6.000 m²
Opgaveform / Udbudt i hovedentreprise
JJW rolle / Bygherrerådgiver i indledende faser, herefter totalrådgiver – arkitekt, landskab og indretning
JJW ydelser / Volumenstudier, programmering, brugerinddragelse, design, projektering, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, udførelsesprojekt, tids- og økonomistyring, udarbejdelse af samlet grundlag for udbud i hovedentreprise, afholdelse af udbud i hovedentreprise samt byggeledelse og tilsyn.
Samarbejdspartnere / Sinuz, CWN og AB Clausen

Henter Billede