ProjektEdison Park

Uddrag

Vundet Totalentreprise konkurrence om boliger i Herlev
september 2011

Projektbeskrivelse

Edison Park Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

By og bolig

Samarbejdspartner

Jönsson a/s

Rådgivningsform

Arkitektrådgivning

På samme måde som når man bider i en frugt og det farvestrålende indre overrasker i forhold til skrællens robuste overflade; fra konkurrencen

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

Nyheder

X

Edison Park

VUNDET KONKURRENCE OM 50 FAMILIEBOLIGER I HERLEV

Med udgangspunkt i konkurrencens bebyggelsesplan har vi ladet os inspirere af de karakteristiske gårdhuse, som præger den Marokkanske by Marrakech. De såkaldte Riad’er skærmer sig mod omverden og vender deres fokus indad mod en
indre gårdhave, hvor alt udendørs ophold finder sted. Det er ligeledes på husets inderside, at trafikken mellem Riad’ens enkelte enheder finder sted.
På samme måde vender vores forslag til gårdhusene i Hørkær deres fokus indad. Fra en forholdsvis profan yderside, bevæger man sig ind i bygningens hjerte –
gårdhaven, hvor materialerne skifter til en mere varm og legende karakter; hvor ydersidens skal og dens enkle formsprog forfines og detaljeres, indbydende størrelser.

FACADER
I gårdhaven skifter facadebeklædningen fra ydersidens mørke nuance til en varm orange kulør. Lidt på samme måde som når man bider i en frugt og det farvestrålende indre overrasker i forhold til skrællens robuste overflade.
På samme måde som i en Riad, foregår al trafik mellem familieboligerne på gårdsiden og ligesom i sit nordafrikanske forbillede sker det via svalegange, hvor man hele tiden har udsigt til det fælles gård- og haveanlæg. Svalegangene er udformet så de indbyder til ophold oppe på etagerne ud for de enkelte familieboliger.
Svalegangene vil fungere som uformelle mødesteder for gode naboer, som her kan drøfte livets gang over en kop kaffe. Svalegangene bidrager desuden til at forfine og detaljere skalaen på bygningens inderside. Opbygget af stålsøjler og –profiler i varierende bredde og højde skaber svalegangen et diffust ’tæppe’ uden på bygningens facade. Beklædt med klatrende caprifolie vil svalegangene om sommeren byde sine beboere velkommen med grønne blade og blomsterflor.

På to af de 3 gårdhuse har vi placeret en fælles tagterrasse, som finder sin plads i et mellemrum mellem rækken af familieboliger på den øverste etage. Terrassen er således afskærmet at vægge på 2 sider og giver således rig mulighed for
behageligt ophold – også i sæsonens yderperioder. Tagterrasserne er samtidigt med til at give en variation i husrækken og give en visuel forbindelse på tværs.

Friarealerne består af frodige ankomstarealer samt intimt gårdrum. Her findes bede med varierede farver og dufte, samt arealer til fælles aktivitet og leg. Her er plads til alle!

BOLIGERNE
Samtlige familieboliger har adgang fra gårdhavesiden. Enten niveaufrit direkte fra terræn eller fra svalegangene via fælles trappe eller elevator. Boligtyperne er jævnt fordelt, således at alle typer er at finde i alle 3 parceller. Alle boliger har fransk altan og adgang til fælles tagterrasse på E1og E3.
Boligblokkene er disponeret så de har en glat yderside og en fliget inderside. Således fremstår blokken som en enhed udefra. Indadtil dannes et mylder af små rum, og kroge som beboerne har mulighed for at indtage på forskellig vis, for at give diversitet og liv.
Der findes lejligheder i to forskellige dybder: lejlighede type 1,3 og 4 er 10 m dybe, mens lejlighederne af type 2 er 11,5 m dybe og ligger altid for enden af altangangen.
Alle stuer og de fleste køkken/alrum har dørhøje franske altner med udvendig værn, der tillader at åbne op til det fri. Alle øvrige vinduer er tilsvarende dørhøje, dog med vandret sprosse, så vinduerne kan være udadgående med fast glasparti som brystning.
Alle værelser og stuer udføres med gennemgående lamelparket der giver lejligheden et generøst og ensartet udtryk. Alle WC-bad udføres som badekabiner med fliser på gulvet og væggene. Badekabinerne udføres med gulvvarme. Gulvvarme i alle opholdsrum tillader dørhøje vinduer i facaden, der sørger for gode lysforhold. Tætte, velisolerede vinduer med lav U-værdi sikrer god komfort uden kuldenedfald og trækgener. Fastinstalleret solafskærmning sikrer blændfri ophold i alle dagtimer.

Henter Billede