ProjektGLOSTRUP VESTERGÅRD PARKANLÆG

Uddrag

Totalrådgivningskonkurrence for KAB vundet september ´2009/ De muligheder, der opstår ved at omlægge fra fælles- til separatkloakeret, gav os  en unik mulighed for at anvende regnvandet som en ressource, gøre vandets kredsløb synligt og skabe foranderlige rekreative arealer. Beboerne har fået en pavillon til ophold der ligger i områdets lavning ud til vandspejlet.

Projektbeskrivelse

GLOSTRUP VESTERGÅRD PARKANLÆG Projektbeskrivelse

Nyheder

X

GLOSTRUP VESTERGÅRD PARKANLÆG

I forbindelse med omlægning og separering af kloaker i boligbebyggelsen Glostrup Vestergård ønskede KAB / Glostrup Ejendomsselskab at sikre en rekreativ udnyttelse af regnvandet fra tage og terræn i det omgivende parkanlæg for bebyggelsens 4 afdelinger. Målet var at skabe attraktive, frodige og varierede rammer for liv i bebyggelsens friarealer, med øget biodiversitet og nye opholdsmuligheder for beboerne.

Projektet omfatter en kombination af forskellige LAR-elementer, der fremhæver regnvandet som en ressource ift. parkanlæggets rekreative værdi og samtidig synliggør dets kredsløb. Dette omfatter bl.a. opsamling i bassiner og render, samt forsinkelser, fordampning og nedsivning, som både er etableret i gårdrummene og i forbindelse med vejene.

Ud over de klimatilpasningsmæssige aspekter, bidrager projektet med attraktive rekreative arealer til en miljømæssig merværdi både i nærområdet og i kommunen som helhed. På grund af projektets høje rekreative værdi og helhedsorienterede tilgang blev der givet en særlig tilladelse til at omfatte offentligt vejareal i LAR-løsningerne.

Beboerne har fået en pavillon til ophold, der ligger i områdets lavning ud til vandspejlet.
Parkeringspladserne er placeret nær ved de enkelte afdelinger i bebyggelsen i sammenhæng med de nære rekreative arealer, som består af store velholdte plæner med træer og buske ved og omkring parkeringspladsen. Der er i alle gårdrummene legearealer til mindre børn og opholdsarealer.

JJW stod for en omfattende dialogproces med beboerne. Projektet er desuden udviklet i et tæt samarbejde mellem arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører i hele projektperioden.

FAKTA
Projekt / Etablering af LAR
Sted / Glostrup Vestergård
Bygherre / Glostrup Ejendomsselskab, KAB Bolig
År / 2011-2015
Areal / 26.680 m²
Byggesum / 6.4 mio. kr.
Opgaveform / Storentreprise
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Entreprenør / OK Nygaard
Ingeniør / MOE & Brødgaard
Arkitekt / JJW
Landskab / JJW
JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse,
design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, fagtilsyn

Henter Billede