ProjektGrøn kloak

Uddrag

Totalrådgivningskonkurrence for KAB vundet september ´09

Projektbeskrivelse

Grøn kloak Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Emanuela Genovese

Nyheder

X

Grøn kloak

GRØN KLOAK indviet maj 2015
Glostrup Ejendomsselskab har opført afdelingerne 4601, 4603, 4604 og 4605 i perioden fra 1960-1965.
Bygningerne er i 3 etager med forskellige røde og gule murstensfacader, og er overvejene opført som to bygninger i en vinkel. Tagene er forskellige i deres udformning og hældninger.
KAB / Glostrup Ejendomsselskab vil i forbindelse med omlægning og separering af kloakkerne etablere en grønkloak. De muligheder, der opstår ved at omlægge fra fælles- til separatkloakeret, giver bebyggelsen en unik mulighed for at anvende regnvandet som en ressource, gøre vandets kredsløb synligt og skabe foranderlige rekreative arealer.
Beboerne har fået en pavillon til ophold der ligger i områdets lavning ud til vandspejlet.
Parkeringspladserne er placeret nær ved de enkelte afdelinger i bebyggelsen i sammenhæng med de nære rekreative arealer, som består af store velholdte plæner med træer og buske ved og omkring parkeringenspladsen. Der er i alle gårdrummene legearealer til mindre børn og opholdsarealer.
Stuelejlighederne har i stueetagerne mod havesiderne individuelle opholdsarealer.

FAKTA
Projekt / Etablering af LAR
Sted / Glostrup Vestergård
Bygherre / Glostrup Ejendomsselskab, KAB Bolig
Kontakt / Peter Føhrby Nybom
År / 2011-2015
Areal / 26.680 m²
Byggesum / 6.4 mio. kr.
Opgaveform / Storentreprise
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Entreprenør / OK Nygaard
Ingeniør / MOE & Brødgaard
Arkitekt / JJW
Landskab / JJW
Honorar / 0,5 mio. kr.
JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse,
design, dispositionsforslag, projektforslag,
myndighedsprojekt, hovedprojekt, fagtilsyn
Nøglepersoner / Chanette Ingemann Nielsen

Henter Billede