ProjektGRØNDALSVÆNGETS SKOLE INDRETNING

Uddrag

Omhu for at skabe en god atmosfære er sådan set det vigtigste, arkitekter har at bidrage med. Skolens arkitektur viser, at den ikke bare er optaget af sig selv. Den lytter til omgivelserne, skaber rum og plads omkring sig for andre. Det er der et dannelsesideal i.

 

Karsten Ifversen, Politiken

Projektbeskrivelse

GRØNDALSVÆNGETS SKOLE INDRETNING Projektbeskrivelse

Arbejdsområde

Indretning

Kontakt

Kontaktperson: Tine Pernille Nielsen

Kontaktperson: Janne Raahauge Dyhr

Kontaktperson: Katja Viltoft

Nyheder

X

GRØNDALSVÆNGETS SKOLE INDRETNING

JJW har udover byggeprojektet stået for indretningen af hele skolen, renoveret som nybygget – fra en 2 til 3 sporet skole samt sammenlægning af fritidsordning/ KKFO.
Gennem en brugerproces både for ind og udskoling har tegnestuen stået en omfattende proces ikke mindst i arbejdet med at få rummene til at fungere som både skole og fritidsrum.

RENOVERING AF DEN GAMLE SKOLE
Den gamle skole huser efter renoveringen udskoling/ mellemtrin og læringscenter. Fra at ligge lidt gemt på 1.sal er læringscenteret kommet ned i stueetagen og bliver herved hele skolens hjerte centralt placeret både i den gamle bygning men også centralt ift. resten af skolens bygninger og udearealer.
De eksisterende klasselokaler er gjort større og særligt fokus har vi haft på at få udnyttet de fællesarealer der nu engang var og gjort dem bedre og mere anvendelige gennem møbleringer mm.

GENANVENDELSE
Vi har forsøgt at genanvende så meget af det eksisterende inventar der havde værdi – både set ud fra et økonomisk aspekt men bestemt også for at skabe en sammenhæng og overgang mellem det nye og det gamle. Vi har, blandt andet, restaureret Børge Mogensen stolene fra lærerværelse og stillet dem ud i elevernes fællesarealer hvilket giver er med til at understrege sammenhæng mellem den gamle skoles ånd der stadig er fuldt tilstede sammen med de nye tiltag i indretninger, overflader og materialer.

NYBYG – INDSKOLING/ IDRÆT OG MUSIK

DOBBELTUDNYTTELSE
I den nye indskolingsbygning har vi haft særligt fokus på at rummene både skal kunne rumme skole og fritid da skolens fritidsordning KKFO´en smelter sammen.
Køkkenet er det mest centrale rum i KKFO´en. Her har vi arbejdet særligt med belysning og placeret lamper over bordene der med til at skabe en koncentreret og hjemlig fornemmelse. Med dette greb dæmpes støjen naturligt når børnene samler sig omkring bordet til forskellige aktiviteter.
Det har været vigtig for skolen at der kan skelnes med hvad der er skoletid og fritid – derfor er der dele af bygningens flydende plan der er låst af skoletiden for at børnene kan skelne.
Om eftermiddagens har huset derfor et andet udtryk som de forskellige rum åbnes, skabsvægge åbner sig og kreavogne ruller ud i rummene. Det har været vigtig for os at arbejde med denne differentiering for at skabe en aflæselig forskel for børnene der tilbringer mange timer i huset.

SPECIALINVENTAR
Særligt i PLT-området har vi lavet specialinventar – den store væg fungerer på den ene side som plads til gruppearbejde i nicher og på den anden side som en stor reol og informationsvæg.
I Klasselokalerne har vi arbejdet med forskellige indretninger. Hvert klasselokale har enten en sidde-/trappeplint, en bænk eller en særlig bordpladefunktion. I klasserne har vi lagt et kvadratisk eller rundt gulvtæppe til at kunne samles på og skabe fokus inden man går hver til sidst og arbejder.
JJW har derudover stået for skiltning og wayfinding, hvilket er blevet til en fin serie af fugle som folier på glas og skilte med reference til kvarterets navn.

Det er altid en særlig fornøjelse at stå for både det byggede og indretningsprojektet på tegnestuen. På GVS har vi bestræbt os på at skabe en helhed mellem byggede og de indretningsmæssige tiltag og inventar så de to dele flyder naturligt sammen.

FAKTA
Projektnavn – Grøndalsvængets Skole, kapacitets udvidelse og helhedsrenovering, Rørsangervej 29, 2400 København
Bygherre – Københavns Ejendomme
År og status / Juni 2014 – 2018
Areal – Ny Indskolingsbygning: Brutto: 2754 m² Netto: 1950 m² – Ny idrætsbygning: Brutto: 1629 m² Netto 1250 m² – Ombygning eksist. skole: Brutto: 5100 m² Netto: 3800 m²
Entreprisesum – 188 mio. kr.
Opgaveform – Hovedentreprise / Storentrepriser
Samarbejdspartnere – Schul Landskab
JJW rolle – Totalrådgiver
JJW ydelser – Totalrådgivning i forbindelse med programmering, brugerinddragelse, design, indretning, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, EU udbud, kontrahering og fagtilsyn
Miljøtiltag – Lavenergi 2015, LAR, genbrugstegl, C2C kalkmørtel

Henter Billede