ProjektHadsund Skole

Uddrag

Totalentreprise i delt rådgivning med Bjerg Arkitektur A/S

Projektbeskrivelse

Hadsund Skole Projektbeskrivelse

X

Hadsund Skole

I Hadsund Kommune har man taget den fulde konsekvens af at nye krav til undervisningen i folkeskolen kræver nye fysiske rammer. I stedet for at ombygge eksisterende skoler besluttede man at bygge nyt.

Den nye skole er placeret på en eng ved Mariager Fjord i udkanten af byen. Skolens indendørs aktiviteter er samlet omkring en øst-vestgående akse, der deler landskabet i to – den traditionelle indelukkede skolegård er afløst af et åbent areal hvor overgangen til såvel by som land er flydende.

Skolen er opbygget med tre små skoler i den store – og vel at mærke tre væsentlig forskellige skoler, i deres formgivning tilpasset børnenes alder, fysik og intellekt.

I INDSKOLINGEN er klasselokalerne placeret omkring et fælles indvendigt gaderum. I overgangen mellem klasserum og gade er placeret et rummøbel, så stort at det af de yngste børn vil opleves som et hus – til leg og til læring.

I MELLEMTRINNET , som er for 4. til 6. klassetrin, er klasselokalerne placeret omkring et torv. I overgangen mellem klasserummet og det fælles undervisningsrum er der mobile vægge – den ene dag kan der undervises i lukkede klasser – den næste kan alle ni undervisningsrum slås sammen til et stort undervisningslokale.

UDSKOLINGEN er i princippet en aulaskole. På skoletorvet er der bibliotek, pædagogisk servicecenter, områder til projektarbejde i større og mindre grupper. Der er et cafeteria og et auditorium. Auditoriet er udformet som en rotunde med to meget store skydeporte. I lukket tilstand kan rotunden samle en årgang til forelæsning og i åben tilstand benyttes rotunden som scene ved teaterforestillinger, koncerter og foredrag. Endelig er svømmehallen og gymnastiksalen placeret med adgang fra skoletorvet – svømmehallen på første sal med frit udsyn til eng og fjord.

Rummene på og omkring skoletorvet bliver i udstrakt grad benyttet af andre end skolens faste brugere, først og fremmest uden for skoletid, men også på hverdage vil skolebørnene kunne se ældre borgere indtage en del af deres rum. Skoletorvet er blevet et af byens nye mødesteder – et supplement til det kulturhus, som er indrettet i den gamle skole midt i byen.

FAGLOKALERNE er samlet centralt i komplekset – på en lang række, adskilt med glasdøre således at alle rummene kan slås sammen til et stort. Som det er tilfældet i skolens øvrige klasserum er der også fra faglokalerne udgang til det fri – sløjdundervisningen kan foregå udenfor når der skal bygges en båd, og måltidet, som er tilberedt i hjemkundskabslokalet, kan indtages under åben himmel.

Skolen er bygget efter enkle, kendte byggeprincipper. Hovedkonstruktionen er beton – lyse sandwichelementer i facaden. Vinduerne er et træ/aluprodukt fra VELFAC. Den udvendige ”skærm” danner en lys og enkel ramme om skolens aktiviteter. I kontrast hertil er skolens faste inventar og rummøbler udført af finsk x-finer, belagt med farvede folier. Alle skolens gulve er voksbehandlede egtræsgulve som højkantparket.

Projekt / Skole, svømmehal og multihall – Nybyg
Sted / Stadionvej 5 – 9560 Hadsund
Bygherre / Hadsund Kommune
Kontakt / Mariager kommune – skoleinspektør Allan Krone
År / 2003-2005
Areal / 11.200 m²
Byggesum / 100 mio. kr.
Entrepriseform / Totalentreprise
Rådgivningsform / Delt rådgivning
Entreprenør / KPC-BYG
Ingeniør / Carl Bro A/S
Arkitekt / JJW Arkitekter, Bjerg Arkitektur A/S
Pædagogisk Konsulent / Ole Albæk
Landskab / JJW Landskabsarkitekter
JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag,
myndighedsprojekt, hovedprojekt, tilsyn

Henter Billede